Valg av rektor og prorektor 2017

Send inn spørsmål til valgmøtet 31. januar

Det har kommet inn bare ett forslag til rektorat: Peter Tornquist og Hilde Ringlund.
Tirsdag 31. januar kl. 15 i Lindemansalen, vil de presentere sin tanker for neste rektoratsperiode.

Spørsmål anonymt

Alle som vil kan sende inn spørsmål på forhånd – også anonymt, ved å bruke dette spørreskjemaet.
Fristen for å sende inn spørsmål er torsdag 26. januar.

Spørsmålene går til leder av valgstyret Anne Cathrine Bergby, som formidler dem videre til rektorat-kandidatene.

Blir ikke urnevalg

Siden det er bare har kommet inn ett forslag, blir det ikke urnevalg 7. februar.
Nå er det opp til styret å godkjenne at Peter og Hilde sitter en periode til.
Neste styremøte er 10. mars.

Valg på kandidater til styret skjer i april. Mer informasjon om det kommer senere.

FORMENE_blå_rund.jpg

Foreslåtte kandidater

Her blir de forslåtte kandidatene til valget lagt ut fortløpende fram til fristen 16. januar.

resized_image2_cf9553cb74c543a4fb7ca528c04653ff.jpg

Hvem kan stemme?

Ansatte i minst 20% stilling og registrerte studenter, som har betalt semesteravgift har stemmerett.

Valg_red.jpg

Valgmøte 31. januar

Kandidatene til rektor og prorektor presenterer seg før valget 7. februar, og det blir mulig å stille dem spørsmål.

anne.k.bergby.jpg

Valgstyre

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valg av rektor/prorektor og styret.

Innkalling til valg 2017_tilsatte_Side_1.jpg

Innkallingsbrevet

Innkallingsbrevet (pdf) ble sendt ut til ansatte 1. desember og inneholder tidsplan og annen informasjon om valget.

Bilde valgreglement.jpg

Valgreglement

Dette valgreglementet (pdf) ble vedtatt av styret på møtet 21. oktober 2016