Valg av styrerepresentanter

Nå er tiden kommet for å foreslå kandidater til styret for de neste 4 årene.

Disse ansatte er allerede foreslått

For neste valgperiode skal vi foreslå og velge:

  • 3 representater m/vara fra ansatte i undervisnings‐ og forskerstillinger og
  • 1 representant m/vara fra teknisk‐ og administrativt ansatte

Foreslå kandidater

Frist for å fremme forslag på kandidater til styret er 27. mars.

Slik fremmer du forslag til styrekandidat.

 

anonym kandidat.jpg

Foreslå kandidater til styret

Studenter og ansatte skal fremme forslag og stemme på 4 ansatterepresentanter og 2 studentrepresentanter til styret.

FORMENE_blå_rund.jpg

Foreslåtte kandidater til styret

Her blir de forslåtte kandidatene til styret lagt ut fortløpende fram til fristen 27. mars.

resized_image2_cf9553cb74c543a4fb7ca528c04653ff.jpg

Hvem kan stemme?

Ansatte i minst 20% stilling og registrerte studenter, som har betalt semesteravgift har stemmerett.

anne.k.bergby.jpg

Valgstyre

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valg av rektor/prorektor og styret.

Valg på representanter til styret_Side_1.jpg

Informasjonsbrev om styrevalget

Her er brevet om valg på styrerepresentanter valgstyret sendte ut til alle ansatte 9. februar.

Innkalling til valg 2017_tilsatte_Side_1.jpg

Innkallingsbrevet

Innkallingsbrevet (pdf) ble sendt ut til ansatte 1. desember og inneholder tidsplan og annen informasjon om både rektoratsvalget og styrevalget.

Bilde valgreglement.jpg

Valgreglement

Dette valgreglementet (pdf) ble vedtatt av styret på møtet 21. oktober 2016