Opptak til studiene

Søknadsfrister

Bachelor og Master: 15. desember (søk fra 1. november)
Videreutdanning: 15. april (søk fra 15. mars)

Opptaksprøver

Bachelor: Uke 11, 13.–17. mars
Master: Uke 8, 20.–24. februar
Videreutdanning: Mai måned

Spørsmål?

opptak@nmh.no