Valg av rektor og prorektor 2017

7. februar er det urnevalg på NMHs nye rektorat.
Frist for å fremme forslag på rektor og prorektor er 16. januar.
På denne siden vil det fortløpende komme informasjon om valg og kandidater.

Valg på kandidater til styret skjer i april. Mer informasjon om det kommer senere.

FORMENE_blå_rund.jpg

Foreslåtte kandidater 16. desember 2016

Her blir de forslåtte kandidatene til valget lagt ut fortløpende fram til fristen 16. januar.

Innkalling til valg 2017_studenter_Side_1.jpg

Innkallingbrevet 13. desember 2016

Innkallingsbrevet (pdf) ble sendt ut til studentene på e-post 1. desember og inneholder tidsplan og annen informasjon om valget.

resized_image2_cf9553cb74c543a4fb7ca528c04653ff.jpg

Hvem kan stemme? 21. november 2016

Ansatte i minst 20% stilling og registrerte studenter, som har betalt semesteravgift har stemmerett.

Valg_red.jpg

Valgmøte og presentasjon av kandidater 20. november 2016

Kandidatene til rektor og prorektor presenterer seg før valget 7. februar.

anne.k.bergby.jpg

Valgstyre 19. november 2016

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valg av rektor/prorektor og styret.

Bilde valgreglement.jpg

Valgreglement 18. november 2016

Dette valgreglementet ble vedtatt av styret på møtet 21. oktober 2016.