Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEMPE utlyser midler til studentdrevne prosjekter

tegning av en lyspære

Savner du noe i utdanningen din? Har du en idé til et prosjekt som gir ny læring eller kunnskap til studentene? CEMPE lyser nå ut midler til prosjekter drevet av, for og med studenter. Søknadsfrist 19. april.

Vi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til

  • å gi studentene kompetanse de ikke får gjennom studiet i dag
  • å forberede studentene til dagens og fremtidens musikkliv
  • samarbeid mellom studenter på tvers av fag og sjangre
  • å tilby noe som mangler på ditt studiested

Eksempler på prosjekter som tidligere har fått støtte er Barnekonsertserien, Ensemble 3030, Bare spell og Ungt folkemusikkforum. Du kan lese mer om CEMPEs studentdrevne prosjekter her.  

Ved innvilget søknad forventes det at du leverer en prosjektrapport som dokumenterer prosjektets aktiviteter og resultater, som eventuelle konserter og presentasjoner. Rapporten skal også inneholde en refleksjon rundt prosjektets nytte og relevans for studentens egen utvikling og for studiene som helhet. Rapporten vil bli publisert på våre nettsider. 

Som NMH-student er det også forventet at du oppfyller valgemnets arbeidskrav, som beskrevet i emnebeskrivelsen.

CEMPE20 studentstyrt prosjekt emnebeskrivelse

CEMPEs studentstyrte prosjekter

Artikler relevante