Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE utlyser midler til studentdrevne prosjekter

Illustrasjon: Espen Friberg

CEMPE utlyser nå midler til prosjekter drevet av, for og med studenter og du kan søke om midler til å få gjennomført ditt prosjekt.

Har du en idé som kan bidra til

  • å forberede studentene til dagens og fremtidens musikkliv?
  • å styrke samarbeid mellom studenter på tvers av faggrenser og sjangre?
  • å utvikle studiet til å bli enda bedre?
  • å tilby noe nytt som ikke finnes i ditt studie i dag?

Nå kan du søke midler hos CEMPE for å få gjennomført ditt prosjekt.

I fjor støttet CEMPE 5 prosjekter med veldig variert innhold, og vi håper det blir minst like mange gode prosjekter å støtte for studieåret 2021/2022. Du kan lese mer om de som fikk støtte i fjor på våre nettsider.

I år er vi særlig interessert i prosjekter som viser eksempler på hvordan man kan utvikle kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å håndtere og videreutvikle et økonomisk og praktisk sårbart kulturliv.

Er du student ved NMH kan du søke om dette som valgemne med 5 studiepoeng – emnekode CEMPE20.

Mer informasjon om arbeidskrav og organisering av CEMPEs studentstyrte prosjekter som valgemne leser du i emneplanen på NMHs oversikt over valgemner.

Har du spørsmål om utlysningen, om ditt prosjekt passer inn eller hvordan du kan videreutvikle en idé til et prosjekt? Snakk med våre studentpartnere Susanna Yttri Solsrud og Ole Martin Solberg. De kan nås på cempe.partners@nmh.no.

Ved innvilget søknad forventes det at du leverer en prosjektrapport som dokumenterer prosjektets aktiviteter og resultater, som eventuelle konserter og presentasjoner. Rapporten skal også inneholde en refleksjon rundt prosjektets nytte og relevans for studentens egen utvikling og for studiene som helhet. Rapporten vil bli publisert på våre nettsider.

Som NMH student er det også forventet at du oppfyller kursets arbeidskrav, som beskrevet i emneplanen.

Spørsmål rundt organiseringen av prosjektet som valgemne kan sendes til CEMPEs administrasjon cempe@nmh.no

Emneplan CEMPE20 Studentdrevet prosjekt

Artikler relevante