Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

CEMPE utlyser midler til eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter

CEMPE lyser ut midler til forsknings- og utviklingsprosjekter for studieåret 2022–2023.

CEMPE ønsker å bidra til forsknings- og utviklingsprosjekter som utforsker lærings- og undervisningsmodeller i høyere utøvende musikkutdanning, og lyser derfor ut prosjektmidler for studieåret 2022-23.

Utlysningen går til faglig ansatte ved norske og skandinaviske utdanningsinstitusjoner for høyere musikkutdanning. NMHs ansatte kan kun søke i samarbeid med andre institusjoner.

I år er vi særlig interessert i prosjekter med følgende tematikk:

  • KU-basert høyere utøvende musikkutdanning. Prosjekter som utforsker og gir eksempler på undervisning og læring som er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Lærerroller i utøvende undervisning. Prosjekter som utforsker alternative undervisnings-/ og organiseringsformer i utøvende undervisning.
  • Kunstnerisk medborgerskap. Hvordan kan vi som musikere styrke vårt forhold til samfunnet vi er en del av, skape kunst sammen med samfunnsaktører og tenke annerledes rundt formidlingsformater?
  • Musikerhelse.

Det er også mulig å søke om prosjekter som utforsker andre tema innen CEMPEs fire fokusområder:

  • Musikeren, samfunnet og arbeidslivet
  • Studentens kunstneriske utvikling
  • Læring og undervisning i utøvende emner
  • En sunn og bærekraftig læringskultur

Les mer om CEMPEs målområder på vår nettside.

Spørsmål?

For mer informasjon, kontakt senterleder Ellen M. Stabell

Artikler relevante