Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Covid-smitte på Musikkhøgskolen

Hittil har fem ansatte, tre studenter og en ekstern meldt at de har blitt smittet av korona.

Alle identifiserte nærkontakter ved NMH er satt i karantene av det aktuelle smittesporingsteamet. Det er så langt ikke påvist smitte hos noen av disse.

På grunn av strenge smittevernregler, blant annet regel om 2 meters avstand, vil det for hvert smittetilfelle være få nærkontakter på Norges musikkhøgskole. Vi har god oversikt over hvem som har vært på NMH og hvem de har vært sammen med.

Alle smittetilfeller følges opp etter NMHs interne rutiner og helsemyndighetenes retningslinjer. Vi opplever at de kommunale smittesporingsteamene kommer raskt i gang med smittesporing, og at eventuelle nærkontakter raskt blir identifisert og kontaktet.

Meld ifra om smitte

Det er viktig å unngå at smitten sprer seg på NMH.

  • Alle som er smittet, som mistenker smitte eller som er nærkontakt til en som er smittet, må melde fra til korona@nmh.no.

Da har vi mulighet til å holde oversikten og sette inn de tiltakene som er nødvendige.

Artikler relevante