Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fri improvisasjon til stumfilm

Klarinett-student Marie Rotevatn har hatt en spesiell konsertopplevelse i Leipziger Jazztage. Som praksisstudent i Det norske blåseensemble fikk Marie sammen med orkesteret friimprovisere musikk til stumfilmen Nosferatu fra 1922.

Det norske blåseensemble har en særlig satsing på sanntidsmusikk, det vil si musikk som improviseres fram i øyeblikket, innenfor referanser og repertoar-assosiasjoner i klassisk musikk.

Banebrytende prosjekt

Professor Geir Lysne er kurator i Det norske blåseensembles satsing på sanntidsmusikk. Satsningen er banebrytende innen klassisk orkestermusikk ved at det er musikerne i orkesteret som skaper musikken i nåtid. Dette er en helt ny måte å jobbe på i klassisk musikk.

Marie sier:

– Det låter annleis enn improvisasjon i eit jazz-orkester. Og det tykkjer eg er fint, for det viser at dei kvalitetane ein har som klassisk skolert musiker blir satt pris på. Her er det klassiske musikarar som får til noko heilt spesielt, og det trur eg bidrog til at det vart eit spennande produkt. Det så ut som dei to tyske solistane òg opplevde det slik.

Hyllet med stående applaus

Prosjektet vekker nå stor internasjonal oppmerksomhet. Åpningskonserten i den internasjonale jazzfestivalen Leipziger Jazztage, der orkesteret spilte til stumfilmen Nosferatu var utsolgt og ble hyllet med stående applaus. Marie forteller:

– Det var ei særs spesiell konsertoppleving, absolutt noko utanom det vanlege. Konserten var intens ettersom ein måtte holde konsentrasjonen over så lang tid. Vi hadde øvd mest i små strekk på førehand og bare så vidt på heile filmen i si fulle lengde.

Det låter annleis enn improvisasjon i eit jazz-orkester. Og det tykkjer eg er fint, for det viser at dei kvalitetane ein har som klassisk skolert musiker blir satt pris på.

Marie Rotevatn Klarinett-student

– Eg opplevde konsentrasjonen i ensemblet som annleis enn på øvingane, alle hadde så mykje kreativitet og idear som dei ville ut med, faktisk så mykje at Geir stoppa fleire initiativ underveis. Ensemblet hadde altså kunna spelt endå lenger utan å gå tom. Alle ville ta ansvar og tilføre noko.

Det er nå innledende samtaler om to nye produksjoner i Tyskland neste år, der det i tillegg til en turne med Nosferatu er planer om et nytt improvisasjons-prosjekt basert på musikk av Debussy.

Alt kan skje

I tillegg til produksjonen Nosferatu har Marie også deltatt i skolekonsertproduksjonen. Alt kan skje. Her samarbeidet orkesteret med to impro-skuespillere og hadde to uker med konserter i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Marie er den første praksisstudenten til å delta i dette pilotprosjektet, som inngår i CEMPEs fokus på praksis i musikklivet . Førstelektor Brit Ågot Brøske Danielsen dokumenterer og evaluerer prosjektet, i tillegg til å følge prosjektet med forskning med særlig fokus på læring i ulike praksisfelt.

Det var ei heilt ny og god erfaring å vere med på å lage noko som ikkje har vore spela tidlegare og som aldri kjem til å bli spelt igjen.

Marie Rotevatn Klarinett-student

Marie forteller om helt nye erfaringer og opplevelser gjennom praksisen:

– Av denne praksisen har eg lært mykje om lytting, og har nok vorte betre til å lytte i samspill etter dette. Dette gjer at samspill blir noko heilt anna óg, ved at ein må kommunisera mykje heile tida og ikkje kan gøyme seg bak notestativet.

– Det var veldig fint å sitte att med følelsen av å ha skapt noko. Ein kan kanskje seie at ein elles skapar ein ny versjon eller ei ny tolkning av eit verk, men det var ei heilt ny og god erfaring å vere med på å lage noko som ikkje har vore spela tidlegare og som aldri kjem til å bli spelt igjen.