Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Jubileum for norsk musikkterapiutdanning og CREMAH

Det er 40 år siden musikkterapiutdanningen ble etablert i Norge og ti år siden opprettelsen av Senter for forskning i musikk og helse. Dette ble markert 14. september 2018.

40 år med musikkterapi

Musikkterapiutdanningen i Norge startet på Østlandets musikkonservatorium i 1978, som en av de første i Europa, og ble overført til Norges musikkhøgskole ved fusjonen i 1996. Utdanningen inneholder i dag bachelorstudier i musikk og helse, masterutdanning og ph.d. i musikkterapi.

I løpet av disse 40 årene har musikkterapi gått fra å være et lite fagfelt til å bli et stort, forskningsbasert fag. Musikkterapi er en behandlingsform helsemyndighetene anbefaler, og brukes i dag som behandlingsform blant annet i kriminalomsorg, i psykisk helsevern og i rusbehandling, i barnevern og i eldreomsorg, i spesialskoler, og på somatiske sykehus med premature og kreftsyke barn.

Nyere forskning og kunnskapsgrunnlag har ført til at musikkterapi er henvist til i syv av Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for behandling. Det er gitt sterkeste anbefalinger for musikkterapi i retningslinjer for psykosebehandling.

Festforestilling i Lindemansalen

Jubileet ble markert med en festforestilling fredag 14. september 2018. Forestilingen inneholdt musikkinnslag og fortellinger fra personer som gjennom musikkterapi har opplevd gjennomgripende livsendringer. Vi fikk også hilsener og taler fra sentrale aktører i musikk- og musikkterapimiljøet, politikk og helsevesen.

Etter forestillingen ble det mottakelse med bobler, fingermat, gratulasjoner og mer musikk i foajeen.

Minikonferanse om musikk og folkehelse

I 2008 ble Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) opprettet. Senteret har etablert seg som en innovativ spydspiss med stor forskingsproduksjon. CREMAH markerte sitt 10-årsjubileum med en åpen minikonferanse samme dag.

Minikonferansen ble arrangert for å feire utgivelsen av den CREMAH-initierte internasjonale publikasjonen Music and Public Health – A Nordic Perspective. Boken er en unik artikkelsamling med bidragsytere fra hele Norden og presenterer innovative perspektiver på musikk og folkehelse.