Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Karrieredagen 2021

To personer snakker sammen. Én sitter og én står.
Det var mange studenter som hadde spørsmål, her ved GRAMO-standen

For en skarve musikkstudent som de siste årene har bevitnet et kulturliv snudd på hodet, er det lett å bli motløs når studiet nærmer seg slutten. Kan man egentlig forberede seg på et arbeidsliv med musikken som inntekt? Hvordan skal man forholde seg til en kulturbransje i endring?

For å gjøre studentene klokere på dette, arrangerte NMH og CEMPE Karrieredagen fredag 3. desember.

Gjennom fem og en halv time spekket med foredrag og panelsamtaler fikk studentene innføring i alt fra søknadsskriving og kontraktsinngåelser til hvordan de kan selge inn sine prosjekter til Den kulturelle skolesekken. Foajeen var også fylt med stands der ulike aktører fra musikkbransjen sto til rådighet for studentenes spørsmål.

På listen over foredragsholdere, var blant annet Ole Petter Hjelle, som på underholdende vis ga en solid innføring i hvor viktig en velfungerende hjerne er for både kreativitet og prestasjon.

Det var også viet tid til et panel bestående av alumner fra Musikkhøgskolen som fortalte om sine opplevelser av overgangen mellom studier og arbeidsliv.

To menn som snakker på avstand
Trond Moe-Larsen og Leif Haaland fra musikkontoret Møst

Musikernes støtteapparat

Musikkontoret Møst var én av de mange aktørene som var innom denne dagen. Kontoret jobber for musikere fra Oslo, Viken og Innlandet med alt det som rører seg rundt musikken. I tillegg til å arrangere kurs og frilansfrokoster om alle slags utfordringer musikere kan støte på i arbeidslivet, er de én av arrangørene bak Kontordagen, som er en årlig fagdag for dem som jobber med musikk. Møst driver også med veiledning av musikere og band.

-Det kan handle om mye forskjellig, men det er så enkelt som at man kan sende oss en mail og be om et møte – så tar vi som regel det, fortalte Trond Moe-Larsen, daglig leder i Møst.

-Vi samarbeider også med eksterne mentorer vi kan sende folk videre til, dersom ikke vi kan hjelpe.

Moe-Larsen var til stede sammen med Leif Haaland, kommunikasjonsrådgiver i Møst, for å snakke om hvordan man kan lykkes med musikken. Haaland fortalte blant annet om hvor viktig det er å bli bevisst det som er det unikt i musikken man lager.

Hva skiller ditt prosjekt fra de andre prosjektene? Dette må du vite hvordan du skal snakke om.

Leif Haaland Møst

Fordelen med å være organisert

Fagorganisasjonene CREO og Gramart var også til stede med hver sine representanter. For de uinnvidde, arbeider disse hver især for å ivareta musikeres rettigheter. Medlemmene deres har blant annet tilgang til gratis juridisk veiledning, som kan være nyttig ved kontraktsinngåelser og forhandlinger, eller hvis man skulle havne i en konflikt. CREOs nettsider har også informasjon om gjeldende frilanssatser og skatt, og de har eksempler på kontrakter. Begge organisasjoner har støtte- og forsikringsordninger.

Tips til gode søknader

Gramarts utsendte denne dagen, var musiker Stine Andreassen, som spiller i The Northern Belle. Med stort engasjement snakket hun om hvordan man kan skaffe midler sine prosjekter, og kom med en rekke tips til søknadsskrivingen:

  • Start i god tid, og sett deg inn i hva fondet støtter og hvordan søknaden skal leveres.
  • Forsøk å ha mest mulig på plass i søknadsøyeblikket. Det gjør søknaden mer troverdig.
  • Bruk realistiske tall når du budsjetterer. Sjekk hva ting faktisk koster.
  • Ha alltid med egeninnsats i budsjettet. Enkelte mener denne bør ligge på 30% av totalen. Du kan sette opp lønn til deg selv på utgiftssiden og la den gå ut i egeninnsatsen på inntektssiden.
  • Selv om søknadsskjemaet tillater et visst antall tegn, behøver man ikke bruke alle tegnene. De som leser søknader, har ofte store bunker å komme seg gjennom. Vær kort, konsis og ryddig i teksten.
  • Søk om litt mer penger enn du tror du får.
  • Prosjektet bør kunne gjennomføres uavhengig av støtte. Ingenting er bedre enn et levedyktig prosjekt.
  • Tjener samfunnet noe på prosjekt ditt får støtte? Få det med i søknaden!
  • Få noen til å lese gjennom før du sender inn.

Andreassen røpet også hvordan hun, i forbindelse med plateutgivelser, pleier å søke støtte i en helt bestemt rekkefølge. Først søker hun midler til tekst, deretter komposisjon og arrangering. Videre søker hun om innspillingsstøtte og penger til turnering. Til sist søker hun støtte til publisering. For at prosessen skal gå raskt, bruker hun gjerne tidligere søknader som maler og tilpasser teksten det enkelte fondet.

Dame foran lerret - gestikulerer med armene
Stine Andreassen gir gode råd og tips til hvordan skrive gode søknader

Skoleturnering

Utover å søke støtte til sine prosjekter, vil det for mange musikere være aktuelt å turnere på landets mange skoler i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS). Viken-avdelingen av DKS var med på Karrieredagen via skjerm. Produsentene Ragnhild Vreim Tveitan, Nina Cecilie Dahl og Ann-Cathrin fortalte om sine roller, og hva de ser etter i prosjektene de velger ut. DKS har et samfunnsoppdrag om å gi alle elever i norsk skole et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Derfor er det viktig at produksjonene holder høy kvalitet, bruker profesjonelle utøvere, viser kulturelt mangfold, og har variasjon i uttrykk, form og besetning. Interesserte kan søke gjennom DKS sin søknadsportal. Fristen er 1. oktober. Produsentenes tips for å komme i betraktning er å ha gode lydinnspillinger, og helst video som viser musikerne i aksjon. Det er også viktig at søkerne ønsker å spille for unge, at de har en tydelig målgruppe for prosjektet, og at forstår at deltakelse på DKS fordrer gjensidig tillit mellom produsentene og utøverne. Musikere på som skal på skoleturné må være villig til å gjøre endringer i sine produksjoner.

Mange gode hjelpere

Selv om det kan være overveldende å skulle gå ut i arbeidslivet etter flere år som musikkstudent, er det heldigvis mange som ønsker å bidra til å gjøre denne overgangen lettere. Det er mye god kompetanse tilgjengelig hvis man vet hvor man skal lete og hvem man skal spørre. Et godt sted å starte, er deltakelse på den kommende Kontordagen eller å sjekke ut arbeidet til CREO, Gramart eller Møst. Sistnevnte planlegger for øvrig lansering av nettsiden musikkontoret.no til våren. Målet med plattformen er å samle alt av informasjon og lenker til viktige ressurser for musikere på ett sted – et etterlengtet initiativ!

Sist, men ikke minst, håper vi å se en rekke engasjerte musikkstudenter på stolradene når neste utgave av Karrieredagen arrangeres i 2022!

Aktuelle lenker

Les mer om Karrieredagen

Artikler relevante