Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Nytt komposisjonskurs for ungdom 17–27 år

NMH komposisjonsprosjektet er et gratis samlingsbasert tilbud for ungdom som vil lage musikk og er nysgjerrig på å lære. Søknadsfrist er 1. september.

Undervisningen er sjangeruavhengig og det stilles ikke krav om forkunnskaper. Om du er interessert i å studere komposisjon videre, kan dette kurset være en forberedelse til dette.

Når er det?

NMH Komposisjonsprosjektet er samlingsbasert og undervisningen foregår på Norges musikkhøgskole i Oslo skoleåret 2020/2021.

Høsten 2020 er det fire lørdagssamlinger med et hovedfokus på akustisk komposisjon.

Våren 2021 er det to lørdagssamlinger og nettundervisning med hovedfokus på elektroakustisk/ elektronisk komposisjon.

Gratis

NMH Komposisjonsprosjektet er gratis og er finansiert av Norges musikkhøgskole.

Det det stilles ikke krav om forkunnskaper for å delta. Det viktigste er at du ønsker å lage musikk og er nysgjerrig på å lære.

Rune Rebne Komposisjonslærer
Rune ser alvorlig forbi kamera. Mørk genser og mørk bakgrunn.

Lærerne

NMH Komposisjonsprosjektet ledes av komponistene Rune Rebne og Anders Tveit.

  • Rune Rebne er førsteamanuensis i komposisjon og doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole.
  • Anders Tveit er høgskolelektor i elektroakustisk komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Førstemann til mølla

Plassene fylles opp fortløpende, så søk så fort som mulig.

Artikler relevante