Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kunst og musikk – ett felles uttrykk

– Min drøm har alltid være å kunne leve av sangen. Det gjør jeg egentlig allerede, fordi jeg jobber som dirigent for tre kor, har sangelever fra 8 til 65 år hjemme i leiligheten min og har flere oppdrag som sanger. Dette er historien om hvordan Marilyn Almeida gjennom sitt masterprosjekt har funnet en nisje for å skape sin egen arbeidsplass.

– Det er mye musikk i bilder – og det dannes mange bilder når en lytter til musikk. I masterprosjektet mitt har jeg undersøkt hva som oppstår i møtet mellom disse to kunstformene. Den ene kunstformen har påvirket den andre, og det er svært interessant å sammenligne utviklingen mellom de to kunstartene. Ved å kombinere musikk og kunst til ett felles uttrykk har jeg et håp om å skape en mer helhetlig, sammensatt og bredere opplevelse for publikum.

Lage et felles uttrykk

Marilyn Almeida samarbeidet med Nasjonalgalleriet og formidlingskurator Lin Stafne-Pfisterer om prosjektet. Sammen har de hatt tre framføringer som konsertforedrag hvor bildene og musikken ble presentert parallelt, og hvor innfallsvinkelen og stilarten varierte i repertoar og stilart.

Tanken bak samarbeidsprosjektet var å holde konsertforedrag, hvor publikum fikk en innføring i kunsten, og deretter servert musikk med kunsten som bakgrunn – altså presentert parallelt slik at et felles uttrykk ble skapt.

Skaffe publikum

Marilyn har vært bevisst hvem publikum er, og hvem hun ønsker som publikum. Som frilanser er nok det et kriterium for å lykkes. – Jeg ønsket å få både kunstinteresserte og musikkinteresserte til å utvide horisonten. Ved å legge to av konsertforedragene til en lørdag på dagtid har jeg nådd småbarnsforeldre, som har tatt med seg barna sine. Til det siste konsertforedraget inviterte jeg en hel amatørmalerklubb, som valgte å legge studieturen sin til Oslo.

Barokk og sanser

Det første konsertforedraget ble holdt tre ulike steder i Nasjonalgalleriet lørdag 10. desember 2016 under tittelen «Barokk stemning – sanselig jul» med undertemaet «Sanser». Sammen med kuratoren fra Nasjonalgalleriet hadde hun valgt bilder og musikk ut fra bildekunstnernes og komponistenes opprinnelsesland, motiver brukt i maleriene, temaet og årstid. Planen var at alle sanser skulle tilfredsstilles, at de skulle dele ut frukt slik at publikum fikk smake, lukte og føle, i tillegg til å se og lytte. Utdelingen ble dessverre ikke gjennomført grunnet sikkerhetstiltak ved museet.

Skrik og Picasso

Det neste konsertforedraget fant sted torsdag 23. mars 2017 som en vandrende omvisning med fem temastopp, blant annet med vokalimprovisasjon til Munchs «Skrik». Kurator Lin fortalte at en tolkning av bildet var å se bakgrunnen som lydbølger, som responderer på bevegelsene lyden lager. – Jeg valgte derfor å ta utgangspunkt i lydbølger og vokalimprovisere over Skrik, siden jeg også har hatt valgfaget «Vokalimprovisasjon» med Mona Julsrud, forteller Marilyn.

– Det er mye musikk i bilder – og det dannes mange bilder når en lytter til musikk. I masterprosjektet mitt har jeg undersøkt hva som oppstår i møtet mellom disse to kunstformene.

Marilyn Almeida sanger og tidligere masterstudent

– I det første rommet vi stoppet i, var det kun utstilt kvinnelige kunstnere. Vi var to kvinnelige musikere som fremførte et stykke av en kvinnelig komponist. Deretter beveget vi oss mot et par bilder som framstilte figurer i bunad, og her valgte jeg å synge to stev a cappella, «Å, her møter mangt» (Setesdal) og «Guten og jenta» (Telemark). Det tredje stoppet var ved «Skrik» av Munch hvor jeg vokalimproviserte. Det fjerde temastoppet var i rommet med Picasso. Kunstneren har brukt gitaren som motiv i flere av bildene som er utstilt der, og med dette som bakgrunn valgte jeg å gjøre alle de spanske «Siete Canciones populares Españolas» av de Falla. Omvisningen endte med kunst fra tiden etter 2. verdenskrig, akkompagnert av musikk av Britten. Denne omvisningen fant sted dagen etter terrorangrepet i London, og dette siste temastoppet ble enda mer aktuelt den dagen.

– Publikum var svært henrykte etter omvisningen, og gav uttrykk for at dette var et konsept de hadde satt stor pris på. Det som overrasket mest, og som jeg fikk mest respons på var vokalimprovisasjonen min.

Grieg og alle de andre

Det siste og avsluttende konsertforedraget i Auditoriet på Nasjonalgalleriet 10. juni hadde tittelen «I skyggen av Grieg», og var også Marilyns eksamenskonsert. Hun la spesielt vekt på norsk opera fra Griegs samtid. Operaene er ukjent i dag og har nesten ikke vært oppført. Å finne notemateriale til denne musikken krevde en del detektivarbeid, hvor hun brukte både Nasjonalbibliotekets database, Musikkhøgskolens notebibliotek, men også veileder Torild Carlsens kompetanse og akkompagnatørene Ivar Anton Waagaard og Joachim Kwetzinskys private notesamlinger.

For å finne fram til passende romanser bladspilte og -sang de seg gjennom store mengder materiale. – Det finnes uhyre mange spennende komponister fra Griegs samtid med mye flott musikk, og vi fant fram til mange perler. I tillegg til dette valgte jeg å trekke fram russisk og tsjekkisk nasjonalromantisk musikk for å belyse hvordan nasjonalromantikken utviklet seg den delen av Europa, og sammenligne med den norske musikken.

– Bildekunst har alltid fascinert og inspirert meg som kunstner og musiker. Det et maleri utstråler og den opplevelsen man som tilskuer får av et maleri kan være svært individuell og unik. Slik har jeg også hatt det med musikken. Det øyeblikket og den opplevelsen man som utøvende musiker skaper er unikt og individuelt for hver publikummer. Hver av kunstartene har en enorm egenart og har hatt stor betydning for meg.

Marilyn Almeida

Artikler relevante