Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kvinnelige komponister – utstilling på biblioteket

Fra utstillingen

Seks av NMHs egne komposisjonsstudenter har stått for utvelgelsen av verk til denne utstillingen med verk av kvinnelige komponister.

Utstillingen

Et satsingsområde for biblioteket har i en årrekke vært å kjøpe inn verk (noter og lyd) av kvinnelige komponister.

I utstillingen er det bare tatt med verk av nålevende komponister. NMHs egne komposisjonsstudenter har stått for utvelgelsen.

Bibliotekets rike mediesamling inneholder selvfølgelig verk av atskillig flere kvinnelige komponister, både nålevende og døde. Disse kan søkes opp i oria.no. Skriv localkvinne i søkefeltet, eventuelt etterfulgt av komponistens (etter)navn.

Denne utstillingen har vært planlagt en god stund, men på grunn av pandemien har den ikke sett dagens lys før nå.

Søk i Oria

Artikler relevante