Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk i læring – inkluderende og ekskluderende

NMH-forsker deltar i forskningsgruppen som fikk tildelt nærmere 10 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIHUMSAM-program.

DYNAMUS

Professor Siw Graabræk Nielsen ved NMH utgjør sammen med fem musikkforskere fra Høgskolen i Innlandet forskergruppen som onsdag fikk tildelt midler til forskningsprosjektet DYNAMUS om «The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state».

Musikkhøgskolen er partnerinstitusjon i prosjektet som skal forske på hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike lærings- og utdanningssammenhenger som blant annet innenfor grunnskole og kulturskole.

DYNAMUS ledes av professor Sidsel Karlsen ved HINN, og øvrige prosjektmedlemmer er Petter Dyndahl, Odd Skårberg, Ingeborg Lunde Vestad og Live Weider Ellefsen samtlige ansatte ved HINN.

Kun 7 prosent av de innsendte søknadene til Forskningsrådets FRIHUMSAM-program fikk tildelt midler i denne omgang. Programmet skal bidra til å få frem forskning av høy vitenskapelig kvalitet innen humaniora og samfunnsvitenskap.