Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Siste: GRUV

Veilederen GRUV er lansert. Den gir råd til barnehageansatte om barns frie bevegelse til musikk.

Glede, Rytme, Utvikling og Vekst

Beveger barn i norske barnehager seg fritt til ferdiginnspilt musikk i dag? Er dette viktig?

Hvordan kan vi legge til rette for dette? GRUV står for Glede, Rytme, Utvikling og Vekst, og veilederen gir deg enkle og kunnskapsbaserte råd om hvordan du kan skape GRUVEnde arenaer i barnehagen.

Bygger på et prosjekt

Forfatterne Rita Strand Frisk og Ane Linn Haagaas har bred erfaring med arbeid med musikk, barn og bevegelse. Frisk er førstelektor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, Haagaas er kulturkonsulent i Røros kommune og sanger.

Kommunen har samarbeidet med forfatterne om GRUV-prosjektet, som veilederen bygger videre på.

CREMAH

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) utgir antologier i en vitenskapelig skriftserie, men også frittstående utgivelser som denne veilederen.

Publikasjoner fra CREMAH er ledd i senterets målsetning om å utvikle og formidle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon om musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Artikler relevante