Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Studentdrevne prosjekter 2020/2021

Hvert år deler CEMPE ut prosjektmidler til studentdrevne prosjekter på Musikkhøgskolen og andre musikkutdannings-institusjoner i Norge.

Årets tildeling

Årets tildeling er nå gjort og det er en stor variasjon i prosjektene – fra transkripsjonsforum for folkemusikere til improvisasjon for klassiske pianister. I år er det også flere prosjekter som satser på barn som målgruppe.

Studentene skaper relevante prosjekter som engasjerer og gir noe som ikke utdanningsinstitusjonen gir. De fanger opp ønsker og behov og er ofte svært populære å være med på. Som prosjektleder for et slikt prosjekt får studentene også relevant erfaring og nettverk som kan være nyttig å ha med seg videre i yrkeslivet.

Av syv søknader ble fem prosjekter innvilget støtte.

NMHs barnekonsertserie

Prosjektledere: Johanna Scheie Orellana og Susanne Trinh.

NMH barnekonsertserie har som ambisjon å øke status og samle kunnskap rundt formidling av musikk til barn. Målet er å skape en praksisarena der Musikkhøgskolens studenter får erfaring med musikkformidling til barn. I forkant og etterkant av konsertene vil studentene få veiledning av interne og eksterne fagpersoner med kompetanse og erfaring med feltet.

Ensemble 3030

Prosjektleder: Anna Berg.

Ensemble 3030 ble startet i 2019 med mål om å skape en plattform der musikere, komponister og dirigenter kan møtes for å arbeide frem nykomponert musikk. I fjor jobbet ensemblet frem fire nye stykker og tre nyreviderte stykker for større ensembler laget av komposisjonsstudenter og lærere ved NMHs komposisjonslinje.

Skoleåret 2020/2021 skal Ensemble 3030 jobbe med musikkdramatikk, med en utvidet Pierrot Luinaire-besetning og vil bestå av fløyte, klarinett, fiolin, bratsj, cello, kontrabass, to perkusjonister og piano og for første gang også inkludere sangere.

Les mer om prosjektet her.

Musikal-i-teten

Prosjektleder: Runa J. R. Fjeld.

Musikal-i-teten er en musikkteater-festival drevet av studenter ved Høyskolen Kristiania, Institutt Musikkteatehøyskolen, med fokus på å fremme nyskapende musikkteater. Temaet for festivalen 2020 er musikkteater for barn og Musikal-i-teten mottar støtte fra CEMPE for å arrangere en panelsamtale med problemstilling: "Hvordan skrive godt musikkteater for barn?".

Improvisasjon for pianister

Prosjektleder: Susanne Trinh.

Målet med prosjektet er å gi klassiske pianister erfaring med og kompetanse i å improvisere innenfor klassiske rammer. Klaverstudentene skal få en innføring i improvisasjon gjennom foredrag om improvisasjon i historisk perspektiv, og deretter få utforske improvisasjon i grupper under veiledning. I tillegg til å gi studenter erfaring med improvisasjon, søker prosjektet å skape pianistisk samhold og en trygg formidlingsarena.

Prosjektet er tenkt som prosjektuke for klaverstudentene.

Transkripsjonsforum

Prosjektleder: Henrik Nordtun Gjertsen og Mikael Hedne.

Transkripsjonsforum vil løfte transkripsjonskunsten opp på dagsorden i folkemusikkmiljøet. Prosjektet ønsker å samle kunnskapsgrunnlag om studenters kompetanse på området, profesjonelles forhold til den noterte musikken og akademikernes forhold til musikken som blir transkribert. Gjennom dette ønsker prosjektlederne å bidra til økt forståelse og dialog mellom partene. Gjennom opprettelse av en felles nettbasert plattform vil prosjektet holde nettmøter og bidra til deling av både erfaring og konkret arbeid blant aktørene i feltet.

Prosjektet er et samarbeid mellom studenter fra Grieg-akademiet, USN Rauland og Musikkhøgskolen.