Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utlysning av eksterne prosjektmidler fra CEMPE

Tegning av en enkel sky.
Illustrasjon av Espen Friberg

CEMPE utlyser midler til eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter for studieåret 2021-2022 på høyere utøvende musikkutdanning. Søknadsfrist: 6. april.

I år er vi særlig interessert i prosjekter med følgende tematikk:

Musikkstudenter og musikkliv i omstilling og krise

  • Prosjekter som kan belyse erfaringer, utfordringer og muligheter fra høyere musikkutdanning under den pågående pandemien. Aktuelle temaer er nye måter å studere og samarbeide på, innovativ digital pedagogikk, innovative løsninger i utøvende praksiser og håndtering av studenters og kunstneres psykiske helse under kriser.

KU-basert høyere utøvende musikkutdanning

  • Prosjekter som utforsker og gir eksempler på undervisning og læring som er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-basert utdanning), og slik viser hvordan man kan forstå forskningsbasert utdanning i et felt hvor kunstnerisk utviklingsarbeid er en sentral forskningsform.

Andre fokusområder

Videre ønsker vi også prosjekter i CEMPEs andre fokusområder velkomne. Disse er

  • sammenheng mellom studier og musikkliv
  • samarbeid i utøvende undervisning
  • interaksjon mellom fagområder og sjangre
  • musikerens hverdag

Les mer om CEMPEs målområder.

Send inn søknaden din

Søknaden med vedlegg sendes til cempe@nmh.no senest 6. april 2021.

Prosjekter som får tildelt midler forplikter seg til å skrive en prosjektrapport som egner seg til publisering på CEMPEs nettsider og/eller ressurssiden CEMPE Learn. Det er også ønskelig at personer som får midler deltar i eventuelle seminarer og konferanser arrangert av CEMPE.

Ta kontakt

For mer informasjon, kontakt senterleder Jon Helge Sætre eller nestleder Ingfrid Breie Nyhus.

Artikler relevante