Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Velkommen til musikkstudentar som treng vern

Du som ikkje kan fortsette studia på grunn av til dømes krig, er velkomen til å søke mellombels opptak. Kravet er at du er flyktning, busett i Noreg, og du bør helst bu i Oslo-området,

For å få eit inntrykk av om dei vil ha utbytte av å studere på NMH, ber vi dei fylle ut eit enkelt skjema.

NMH har frå regjeringa motteke eit begrensa tal studieplassar for musikkstudentar med flyktningestatus. Fleire har teke kontakt, og nokre er allereie teke i mot på Musikkhøgskolen.

Krigen i Ukraina berører oss. Vi fordømmer selvfølgelig invasjonen, og vi skal prøve å bidra med det lille vi kan i denne krisa.

Astrid Kvalbein Rektor ved Norges musikkhøgskole

– Vi skal vi ikkje bryte kontakta med russiske forskarar og studentar, men det kan være godt å drive med musikk i ein sånn situasjon – for vår eigen del, for å bygge bru, seier rektor Astrid Kvalbein.

Krisegruppa