Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Velkommen til ukrainske musikkstudentar som treng vern

Hvit NMH-logo foran et blått og gult ukrainsk flagg

Ukrainske musikkstudentar som ikkje kan fortsette studia på grunn av krigen, er velkomen til å søke mellombels opptak ved Norges musikkhøgskole.

For å få eit inntrykk av om dei vil ha utbytte av å studere på NMH, ber vi dei fylle ut eit enkelt skjema.

Fleire har teke kontakt, og ei ukrainsk student, som har flykta frå Ukraina, er allereie teke i mot på Musikkhøgskolen.

Krigen i Ukraina berører oss. Vi fordømmer selvfølgelig invasjonen, og vi skal prøve å bidra med det lille vi kan i denne krisa.

Astrid Kvalbein Rektor ved Norges musikkhøgskole

– Vi skal vi ikkje bryte kontakta med russiske forskarar og studentar, men det kan være godt å drive med musikk i ein sånn situasjon – for vår eigen del, for å bygge bru, seier rektor Astrid Kvalbein.

Krisegruppa

Ei krisegruppe er oppretta for å handtere spørsmål om situasjonen, og ta i mot Ukrainske musikkstudentar på flukt.