Arbeidsmiljøundersøkelse ved NMH høsten 2018

Høsten 2018 gjennomførte NMH en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) på NMH der de ansatte var invitert til å delta.

Videre arbeid 2019

Før 1. februar skal rektor og direktør møte sine ledergrupper for å se på hva som vil være de overliggende utfordringene å jobbe med i 2019. Utgangspunktet er alle tiltaksplanene seksjonene jobbet med på møtene i høst.

Målet med arbeidet framover, er at du som ansatt skal gjenkjenne noen konkrete resultater av ARK-undersøkelsen i din seksjon. Har du spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med personalseksjonen eller vernetjenesten. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Resultatene fra undersøkelsen

Endelig svarprosent for hele NMH ble 74,7 prosent. Noe som ligger godt over gjennomsnittet for sektoren på 67,1 prosent.

Administrasjonen som helhet hadde en svarprosent på 95,5 prosent. Av fagseksjonene hadde Seksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon best resultat med 86,5 prosent. Det blir kake på begge.

Den heldige vinneren av en Ipad ble Bendik Finnerud i Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon.

Hvordan har vi det på NMH?

ARK er et kartleggingsverktøy for å finne ut hvordan vi trives, og det er tilpasset universitets- og høgskolesektoren. Selve undersøkelsen er todelt: Først går det ut en lenke på e-post til et anonymt spørreskjema. Noen uker senere arrangeres det seksjonsvise tilbakemeldingsmøter.

Prosessen i høst

Rapportene fra undersøkelsen ble presentert på seksjonenes oppfølgingsmøter i uke 48-49. På møtene skulle hver seksjon blant annet foreslå egne arbeidsmiljøtiltak.

Oversikt for møtetidspunkt og rom

 • Rektors ledergruppe – 26.11.2018 – kl. 9-12 – Fellesrommet (139)
 • Direktørens ledergruppe – 26.11.2018 – kl. 13-16 – Fellesrommet (139)
 • Konsert- og arrangementsproduksjon – 27.11.2018 – kl. 9-11.30 – Møterommet (03005)
 • Drift og IKT – 27.11.2018 – kl. 12-15 – Møterommet (03005)
 • Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon – 29.11.2018 – kl. 9-12 – Fellesrommet (139)
 • Økonomi, personal og arkiv – 30.11.2018 – kl. 9-16 – Ute av huset
 • Improvisert musikk, jazz og folkemusikk – 3.12.2018 – kl. 10-13 – Fellesrommet (139)
 • Strykere og harpe – 3.12.2018 – kl. 15-18 – Fellesrommet (139)
 • Studier og FoU – 4.12.2018 – kl. 12-15 – Fellesrommet (139)
 • Kommunikasjon – 5.12.2018 – kl. 12-15 – Møterommet (03005)
 • Musikkteori, komposisjon og musikkteknologi – 5.12.2018 – kl. 14-17 – Styrerommet (140)
 • Biblioteket – 6.12.2018 – kl. 9-12 – Møterommet (03005)
 • Dirigering, sang og kirkemusikk – 6.12.2018 – kl. 14-17 – Styrerommet (140)
 • Musikkpedagogikk og musikkterapi – 7.12.2018 – kl. 9-12 – Metodikkrom 3 (04020)
 • Blåsere og slagverk – 7.12.2018 – kl. 12-15 – Styrerommet (140)

Det kan komme endringer.

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Det er en mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet på NMH. Alle skal ha det bra på jobb. De beste fagmiljøene har gode arbeidsmiljø. Undersøkelsen gir muligheter til å forbedre arbeidsmiljøet, ved å sette inn tiltak basert på det som kommer fram i undersøkelsen og samtalene etterpå.

Hvem har deltatt?

Alle ansatte i over 20 prosent stilling og alle i åremålsstilling.

Kontakterpsoner

torild.gjerdet.JPG

Torild Gjerdet

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Heidi Ramberg

Seniorrådgiver

Økonomi, Administrasjon

rita.s.frisk.jpg

Rita Strand Frisk

Førstelektor

Musikkterapi

Sist oppdatert: 17. oktober 2018