Arbeidsmiljøundersøkelse ved NMH høsten 2018

Høsten 2018 gjennomførte NMH en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) på NMH der de ansatte var invitert til å delta.

Videre arbeid 2019

Før 1. februar skal rektor og direktør møte sine ledergrupper for å se på hva som vil være de overliggende utfordringene å jobbe med i 2019. Utgangspunktet er alle tiltaksplanene seksjonene jobbet med på møtene i høst.

Målet med arbeidet framover, er at du som ansatt skal gjenkjenne noen konkrete resultater av ARK-undersøkelsen i din seksjon. Har du spørmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med personalseksjonen eller vernetjenesten. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Resultatene fra undersøkelsen

Endelig svarprosent for hele NMH ble 74,7 %. Noe som ligger godt over gjennomsnittet for sektoren på 67,1 %.

Administrasjonen som helhet hadde en svarprosent på 95,5%. Av fagseksjonene hadde Seksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon best resultat med 86,5 %. Det blir kake på begge.

Den heldige vinneren av en Ipad ble Bendik Finnerud i Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon.

Hvordan har vi det på NMH?

ARK er et kartleggingsverktøy for å finne ut hvordan vi trives, og det er tilpasset universitets- og høgskolesektoren. Selve undersøkelsen er todelt: Først går det ut en lenke på e-post til et anonymt spørreskjema. Noen uker senere arrangeres det seksjonsvise tilbakemeldingsmøter.

Prosessen i høst

Rapportene fra undersøkelsen ble presentert på seksjonenes oppfølgingsmøter i uke 48-49. På møtene skulle hver seksjon blant annet foreslå egne arbeidsmiljøtiltak.

Oversikt for møtetidspunkt og rom

 • Rektors ledergruppe – 26.11.2018 – kl. 9-12 – Fellesrommet (139)
 • Direktørens ledergruppe – 26.11.2018 – kl. 13-16 – Fellesrommet (139)
 • Konsert- og arrangementsproduksjon – 27.11.2018 – kl. 9-11.30 – Møterommet (03005)
 • Drift og IKT – 27.11.2018 – kl. 12-15 – Møterommet (03005)
 • Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon – 29.11.2018 – kl. 9-12 – Fellesrommet (139)
 • Økonomi, personal og arkiv – 30.11.2018 – kl. 9-16 – Ute av huset
 • Improvisert musikk, jazz og folkemusikk – 3.12.2018 – kl. 10-13 – Fellesrommet (139)
 • Strykere og harpe – 3.12.2018 – kl. 15-18 – Fellesrommet (139)
 • Studier og FoU – 4.12.2018 – kl. 12-15 – Fellesrommet (139)
 • Kommunikasjon – 5.12.2018 – kl. 12-15 – Møterommet (03005)
 • Musikkteori, komposisjon og musikkteknologi – 5.12.2018 – kl. 14-17 – Styrerommet (140)
 • Biblioteket – 6.12.2018 – kl. 9-12 – Møterommet (03005)
 • Dirigering, sang og kirkemusikk – 6.12.2018 – kl. 14-17 – Styrerommet (140)
 • Musikkpedagogikk og musikkterapi – 7.12.2018 – kl. 9-12 – Metodikkrom 3 (04020)
 • Blåsere og slagverk – 7.12.2018 – kl. 12-15 – Styrerommet (140)

Det kan komme endringer.

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Det er en mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet på NMH. Alle skal ha det bra på jobb. De beste fagmiljøene har gode arbeidsmiljø. Undersøkelsen gir muligheter til å forbedre arbeidsmiljøet, ved å sette inn tiltak basert på det som kommer fram i undersøkelsen og samtalene etterpå.

Hvem har deltatt?

Alle ansatte i over 20 % stilling og alle i åremålsstilling.

Kontakterpsoner

torild.gjerdet.JPG

Torild Gjerdet

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Heidi Ramberg

Seniorrådgiver

Økonomi, Administrasjon

rita.s.frisk.jpg

Rita Strand Frisk

Førstelektor

Musikkterapi

Sist oppdatert: 17. oktober 2018