Arbeidstid

For administrativt ansatte: Kjernetid er fra 09.00-14.30.

Om hjemmekontor: Avtale om hjemmekontor gjøres mellom den ansatte og nærmeste leder. Avtalt hjemmekontor legges inn i kalenderen i Outlook.

Fra 1. februar 2018 skal fast ansatte bruke SAP til tidsregistrering. Dette gjelder ikke timelønnede.
 

Sist oppdatert: 9. mars 2018