Arealer og plassmangel

Her finner du samlet informasjon om arealsituasjonen ved NMH.

Status i mai

Statsbygg har fått i oppdrag å finne ledige kontorlokaler for 35-55 personer i vårt nærområde. De regner med å kunne legge fram aktuelle forslag før sommeren, men dette avhenger av leiemarkedet og kostnadsnivå. Avtalen med Statsbygg om å finne lokaler NMH kan leie (pdf).

Det jobbes parallelt med å kartlegge ulike scenarioer for hvilke deler av vår virksomhet som kan flytte til nye lokaler. Scenarioene ser på fordeler og ulemper ved ulike løsninger, og bygger på kriteriene i rapporten fra arealutvalget. Et viktig prinsipp er at arbeidsoppgaver skal holdes mest mulig samlet. Det betyr at alle som flytter til nye lokaler skal oppleve at det nye arbeidsmiljøet gir faglig mening. Et annet prinsipp er at utflyttingen må frigjøre tilstrekkelig mange arbeidsplasser i dagens to hus.

Arbeidet med arealsaken koordineres av Robert Haugan i samråd med tillitsvalgte, seksjonsledere og rektoratet. Valg av aktuelle scenarioer og lokaler skjer i drøfting mellom disse partene, og de tar sikte på å komme fram til et forslag før sommeren, for å komme i gang med nødvendig tilrettelegging tidlig i høst. En endelig flytteprosess er sannsynligvis ikke aktuell før nærmere jul.

Arealutredning

Arbeidsgruppa med Renate Hauge Sund, Håkon Kvidal, Heidi Ramberg, Kjetil Solvik og Matz Pettersen leverte en rapport med analyser og vurderinger knyttet til midlertidige og langsiktige tiltak for å bedre arealsituasjonen ved NMH. Les hele arealutredningen (pdf)

Omstillingsavtale

En avtale, som skal sikre hver enkelt av oss under en eventuell flytteprosess, er skrevet under av fagforeningene Creo, Forskerforbundet, Parat og direktør. Målet med avtalen er å sikre de ansatte medbestemmelse og rettigheter i henhold til lover, avtaler og retningslinjer for omstilling i statlig sektor. Omstillingsavtalen kan du lese her (pdf)

Hva har skjedd i vår?

 • Det var et innspillsmøte for alle ansatte torsdag 21. mars. Se videoen under.
 • Seksjonslederne har tatt opp rapporten i seksjonene og har samordnet tilbakemeldinger fra egne ansatte.
 • Innspill, tilbakemeldinger og videre prosess er drøftet i Samarbeidsutvalget. Følg lenken og les referatene.
 • Konseptvalgutredning. NMH, Kunnskapsdepartementet og Statsbygg er enige om å sette i gang en bredere konseptvalgutredning for å belyse ulike muligheter for å løse NMHs arealbehov. Arbeidet vil etter planen bli utført av Statsbygg i løpet av 2019. Vi har ventet på godkjening fra departementet, og den har nå kommet.

Hva har skjedd tidligere?

Det har blitt jobbet med arealutfordringene på flere plan over tid, og flere utvalg, Styret og fagforeninger har vært involvert.

 1. Arealkartlegging. I 2016 ble det gjort en arealkartlegging av Myklebust Øvrebø arkitekter (pdf) på oppdrag fra Statsbygg.
 2. Konseptvalgnotat. På grunnlag av kartleggingen startet Statsbygg arbeidet med et konseptvalgnotat. Dette er imidlertid ikke ferdigstilt, fordi det i prosessen ble klart at de muligheter som ble utredet i notatet ikke ville være tilstrekkelig til å løse vårt arealbehov.
 3. Utviklingsavtale. Utviklingsavtalen 2019 mellom NMH og Kunnskapsdepartementet inneholder et punkt om areal og plassbehov.

Utvalg som har areal på dagorden

 1. Brukerutvalget eksisterte fra november 2017 til mai 2018. Referat fra brukerutvalget 19. januar 2018 (pdf) og Referat fra brukerutvalget 15. februar 2018 (pdf)
 2. Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede rom til ulike aktiviteter. Utvalget hadde ett møte i 2018 om arealsaken, men skal jobbe mer praktisk fra dag-til-dag.
 3. Samarbeidsutvalget, som består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen, har fra høsten 2018 ofte hatt areal på dagsorden.
 4. Arbeidsmiljøutvalget har også hatt arealsaken på agendaen siden mars 2018.
 5. Styret har blitt orientert, senest på møtet 8. mars 2019. Styresaken om areal og konsptvalgutredning (pdf).

Bilde Statsbygg metode for arealutvikling.JPG
Hva er konseptvalgutredning?

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på.

Majorstua t-banestasjon bilde 1.jpg
Ny bydel i nærheten

Ruter og Oslo kommune jobber med å legge Majorstua T-banestasjon under bakken, og etablere en ny bydel der T-banesporene går i dag.

Kontaktpersoner

imported-image

Peter Tornquist

Rektor

Komposisjon

imported-image

Tove Tvedt Blix

Direktør
imported-image

Robert Haugan

Seksjonssjef
Seksjon for drift og IKT

Tidligere interne nyhetssaker

nmh_fasade03.jpg
Video fra innspillsmøte om arealutredningen

Video fra innspillsmøtet torsdag 21. mars ligger på samlesiden for arealsaken. Arbeidsgruppen har kommet med sin rapport om analyser og mulige løsninger på arealproblemene på NMH.

Musikkhøgskolen hele fasaden - web2000.jpg
Hva skjer med arealer?

Vi har fremdeles dårlig plass på NMH, og alt tyder på at vi blir enda flere i 2019. Derfor jobbes det med arealutfordringene på flere plan.

Musikkhogskolens-fasade.jpg
Siste nytt om arealer

På fellesdagen 4. april vil brukerutvalget, som vurderer plassmangelen ved NMH, informere om hva de jobber med.

Musikkhøgskolen hele fasaden - web1024.jpg
Arealer og slikt. Nytt fra brukerutvalget

Brukerutvalget har hatt to møter. I tillegg har vi vært en befaring hos en tilbyder på kontorleie i gangavstand fra NMH. Foreløpig ser utvalget på mulige løsninger og ingen vedtak er gjort.

Sist oppdatert: 24. mai 2019