Bilde Statsbygg metode for arealutvikling.JPG

Hva er konseptvalgutredning?

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på.

Statsbygg bruker metoden i større bygge- og ombyggingsprosjekter.

Les om Statsbyggs prosjektmodell

Brit Sylte i Statsbygg besøkte NMH på Forskerforbundets lokallag sitt møte på NMH 25. januar 2018. Hun presenterte prosjektmetoden og fortalte om hva de ville ta hensyn til i et NMH-prosjekt.

Les Bitt Syltes sin presentasjon på møtet på NMH (pdf)

 

Sist oppdatert: 13. mars 2019