Parat ved Norges musikkhøgskole

Parat er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet YS. Som organisasjon har vi representasjonsrett ved Norges musikkhøgskole, og derfor reell medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen.

Lenke til Parat sentralt

Det er i hovedsak teknisk/administrativt tilsatte ved NMH som er organisert i Parat, men vi er i utgangspunktet en tverrfaglig forening som kan representere alle ansatte.

Hva vi jobber for og med

  • Å beskytte og styrke medlemmenes rettigheter
  • Bedre lønnssituasjonen til det enkelte medlem gjennom lokale forhandlinger
  • Å mekle / gi juridisk bistand i konflikter
  • Likestilling og likelønn
  • Tettere samarbeid mellom de ulike fagforeningene ved NMH
  • Jevnlige medlemsmøter med fagaktuelle temaer
  • Gi fortløpende informasjon om aktuelle saker ved NMH eller i sektoren generelt

Parat er representert i følgende råd og utvalg ved NMH: Forhandlingsutvalget, innstillingsutvalget, tilsetningsrådet og arbeidsmiljøutvalget.

Velkommen til Parat!

Meld deg inn i Parat

Lokalstyret ved Musikkhøgskolen

Ta gjerne kontakt med noen i styret for mer informasjon om Parat og medlemsfordeler. Styret kan også nås pr. e-post på følgende adresse: paratstyre@nmh.no.

Styret består av følgende medlemmer:

Leder

imported-image

Åse Karin Hjelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen

Styremedlemmer

imported-image

Tor Olav Torgersen

Driftsleder
Seksjon for drift og IKT
imported-image

Kari Mette Tangen

Lønningssjef
Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Varamedlem

imported-image

Anna Sæmundsdottir

Spesialbibliotekar
Biblioteket
Sist oppdatert: 15. mai 2020