donatella de paoli.jpg
Donatella De Paoli har utviklet fagfeltet kultur og ledelse ved BI.

Kurs i prosjektledelse

Kurset i prosjektledelse går over 3 ganger og inneholder bl.a. innføring i mål og beskrivelse av prosjekt, organisering, milepælsplanlegging, styring og oppfølging, faser og primadonnaledelse.

Inspirasjonsdag 1. september

  • Prosjektkonseptet og prosjekt som arbeidsform: Hva er et prosjekt? Prosjekt vs. basis (linjen). Produksjonsledelse vs. prosjektledelse. Suksessfaktorer og fallgruver
  • Prosjektledelse i praksis: Faser i prosjekt og deres ledelsesutfordringer. Prosjektets oppdrag og prosjektorganisasjon. Prosjektbeskrivelse. Planlegging og milepæler
  • Refleksjonstime: Prosjekter i NMH – følger det prosjektterminologien? Hva slags utfordringer har vi?
  • Prosjekt- og teamarbeid i profesjonelle kunnskapsorganisasjoner: Hva er forskjellen på team, gruppe og prosjekt? Historisk bakgrunn for norske team- og prosjekttradisjoner. Primadonnaer i prosjektteam. Kunnskapsledelse i prosjektteam.

Se videoopptak fra inspirasjonsdagen 1. september (YouTube).

Kursdag 2 mandag 12. oktober

  • Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Effektmål/formål. Resultatmål/leveransene. Prosjektbeskrivelse. Organisering (prosjekt vs. linje)
  • Overordnet planlegging - Milepælsplanlegging: Aktivitetsplanlegging & nettverksanalyse. Estimering av ressurser og tid.

Se videoopptak fra kursdag 2 12. oktober (YouTube)

Last ned lysbildene til Donatella De Paoli om mål og beskrivelse av prosjekt. (pdf)

Last ned lysbildene til Jon Lereim om overordnet planlegging av prosjekt. (pdf)

Last ned skjemaet «Prosjektmandat» - et nyttig verktøy i prosjektplanlegging. (word)

Kursdag 3 fredag 6. november

  • Prosjekt-gjennomføring: Styring og oppfølging. Håndtering av usikkerhet. Kunnskap, læring og erfaringsoverføring. Prosjektavslutning og overlevering
  • Daglig prosjektarbeid: Prosjektmøter. Medarbeidernes prosjekthverdag. Tillit og kommunikasjon.
  • Faser i teamprosessen: Etablering av prosjektteam. Definering av realistiske resultatmål. Roller, normer og regler i prosjektteam. Identitetsprosesser – profesjon vs. team. Konstruktiv kommunikasjon. Samhørighet vs. konflikt. Håndtering av uenighet

Foreleserne

Fagansvarlige for programmet er Donatella De Paoli, førsteamanuensis på BI, og Jon Lereim, spesialrådgiver på BI.

Donatella De Paoli har utviklet fagfeltet kultur og ledelse ved BI og arbeider med forskning og undervisning knyttet til ledelse og organisering av kunst og kultur, samt kreative prosesser i team og prosjekt. Hun var inspiratoren på inspirasjonsdagen 1. september.

Litteratur

Litteraturen som er anbefalt i løpet av kurset kan lånes på NMHs bibliotek.

Sist oppdatert: 13. oktober 2015