Opprykksprosjektet 2017

Opprykksprosjektet 2017 skal bidra til at flere kvinner oppnår dosent- eller professorkompetanse innen 2017. Opprykksprosjektet er foreslått av Likestillingsutvalget, og det er avsatt midler til mentorordning tilknyttet prosjektet.

I arbeidet med å søke kandidater til prosjektet, ba vi personer ansatt i faste stillinger (50 prosent eller mer) om å søke. 17 kvinner søkte om deltagelse innen fristen som var 20. januar 2015.

Dette har skjedd

  • Oppstartmøtene for alle 17 deltakere er nå gjennomført og det skal utarbeides en framdriftsplan for hver enkelt før sommeren.
  • Alle har fått en personlig valgt mentor. Disse er prosjektets mentorer: Even Ruud, Ingrid Hanken, Frøydis Ree Wekre og Lars Ole Bonde.
  • I oppstartmøtet ble søkerne bedt om å presentere sitt prosjekt, sin plan eller sine tanker rundt søknaden.

Videre skjer dette

  • Etter oppstartmøtet vil søkerne få et individuelt veiledningsmøte med sin mentor. Vi ønsker at dette skal skje før sommeren og mentor vil få i oppdrag å rapportere tilbake til styringsgruppen.

Hva kreves

Opprykk til dosent eller professor følger bestemmelsene i Forskrift om ansettelse og opprykk (Departementets reglement for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (Lovdata) og Norges musikkhøgskoles retningslinjer for vurdering av kompetanse. For å kvalifisere til opprykk som dosent eller professor må det dokumenteres henholdsvis kunstnerisk eller vitenskapelig arbeid i henhold til bestemmelsene i Forskrift om ansettelse og opprykk. Opprykksprosjektet omfatter arbeidet frem mot en endelig opprykkssøknad.

Likestillingsstipend

NMH har også avsatt tre likestillingsstipend á tre måneder knyttet til gjennomføring av FoU-prosjekter. Frist for å søke om likestillingsstipend for 2015-2016 var 15. november 2014. Midlene er knyttet til tildeling av ekstra FoU-ressurs. Vi minner om at deltakelse i opprykksprosjektet ikke umiddelbart kvalifiserer for  likestillingsstipend.

torild.gjerdet.JPG

Torild Gjerdet

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 18. desember 2014