Lønn

Fast månedslønn

Fast månedslønn utbetales den 12. hver måned. Er dette en helge- eller helligdag, utbetales lønnen den siste hverdagen før den 12.

Honorar og lønn etter bilag

Informasjonen her gjelder både utbetaling av enkelstående honorar og lønn utbetalt på grunnlag av enkelt bilag (gjestelærere, honorar til studenter osv.)

Utbetaling foretas to ganger med utbetalingsdato midt og i slutten av måneden.

Hvordan får en utbetalt lønn på grunnlag av bilag?

  • Den som engasjerer må sørge for at bilagsskjema blir levert kontert, attestert og anvist til lønningskontoret.
  • Kontering (kostnadssted, formål, prosjekt) påføres normalt av den som attesterer bilaget.
  • Arbeidsavtale, engasjementsbrev eller kontrakt skal vedllegges bilaget.

Skattekort

Alle skattekort blir overført elektronisk fra Skatteetaten. Den enkelte behøver derfor ikke å levere skattekort. Dersom du ikke har skaffet deg skattekort, vil du bli trukket 50 % i skatt.

 

Sist oppdatert: 24. juni 2017