Si fra

Her kan du rapportere om avvik og kritikkverdige forhold på Musikkhøgskolen.

Som ansatt ved NMH har du rett på et godt arbeidsmiljø. Dersom du opplever noe som du mener bryter med dette, kan du si ifra her. Alle saker som kommer inn følges opp av personalseksjonen. Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir epostadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Hva er kritikkverdige forhold og hva skjer når du varsler?

Si fra

* Emne:
Hva gjelder saken?
* Hva vil du melde fra om?
Beskriv forholdet.
E-post:
Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.
Sist oppdatert: 4. juli 2018