Hva er kritikkverdige forhold og hva skjer når du varsler?

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold kan være skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser eller dårlige sider ved det fysiske, faglige eller sosiale arbeidsmiljøet ditt.

Eksempler kan være: brudd på lover og forskrifter, brudd på taushetsplikten, forskningsfusk, mobbing, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet, feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, manglende sosialfaglige tiltak eller forstyrrende oppførsel.

Norges musikkhøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Hvordan varsle?

Du kan varsle skriftlig og anonymt via meld fra nettskjemaet.

Eller du kan melde til andre personer du har tillit til som kan bringe saken videre, for eksempel din nærmeste leder, hovedvernombudet ved NMH, eller sekretær for arbeidsmiljøutvalget, Berit Wærn Hansen.

Hva skjer når du varsler gjennom «meld fra»-knappen?

Varsleren får en e-post med beskjed om at henvendelsen er registrert. Etterhvert vil den som varsler få tilbakemelding om hva som blir gjort og hva som blir utfallet av saken.

Varsle anonymt

Varsling kan skje anonymt dersom du ønsker det, men da kan du ikke få oppdateringer om saken din. NMH vil i de fleste tilfeller trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken på beste måte, men alle saker blir behandlet - også anonyme.

Trygt å varsle

Det er trygt for deg å varsle og du kan være sikker på at saken følges opp. Vi ønsker at varsling skal behandles som positivt og ufarlig, og saksbehandleren som tar i mot din sak vil behandle saken med forsiktighet.

I de tilfeller varselet er knyttet til en person, ansatt eller student, skal denne gjøres kjent med saken og få mulighet til å gi sin versjon. Konsekvensene av at vedkommende blir kjent med anklagene må imidlertid vurderes i forhold til for eksempel forspillelse av bevis, fare for gjengjeldelse m.m.

> Gå til nettskjema for å varsle

> Les rutine for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet

> Les NMHs fullstendige varslingsrutiner

Sist oppdatert: 13. februar 2018