Permisjoner

Her finner du informasjon om ulike permisjonstyper.

Noen permisjoner er lovbestemte eller gis med hjemmel i hovedtariffavtalene. Andre permisjoner følger av interne reglement eller retningslinjer.

 

Foreldrepermisjon

Planlegger du foreldrepermisjon? Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram når du skal søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger.

Velferdspermisjon

Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger kan du få velferdspermisjon. Du finner mer om velferdspermisjon i NMHs interne retningslinjer.

Permisjon ved etter- og videreutdanning

Her finner du informasjon om hvordan du går frem om du ønsker å søke permisjon ved etter- og videreutdanning.

Permisjon ved overgang til annen stilling

Her finner du informasjon om du ønsker å søke permisjon ved overgang til annen stilling.

Sist oppdatert: 25. mars 2019