Foreldrepermisjon

Planlegger du foreldrepermisjon? Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram når du skal søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger.

Vi vil gjerne at du informerer nærmeste leder så tidlig som mulig. Tidlig varsling er viktig slik at tiden fram til permisjonsstart og selve permisjonen kan planlegges på best mulig måte.

Når du informerer nærmeste leder om den planlagte foreldrepermisjonen er det fint om du samtidig oppgir termindato/tidspunkt for omsorgsovertakelse og antatt varighet av permisjonen.

Se personalseksjonens rutiner ved foreldrepermisjon>>

Behov for tilrettelegging under svangerskapet?

Dersom du har behov for tilrettelegging under svangerskapet eller du kjenner til forhold ved arbeidsstedet som kan utgjøre en risiko for svangerskapet må du gi beskjed til nærmeste leder.

Etter hvert vil du bli invitert til en samtale med Personal for å avklare avviklingen av permisjonen og utarbeide en permisjonsplan. Dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknad om foreldrepenger til NAV, kan Personal bistå.

Før samtalen må du ha satt deg godt inn i bestemmelsene som gjelder for foreldrepermisjon og foreldrepenger. Du bør i tillegg ha tenkt gjennom hvor lang permisjon du skal ha, dekningsgrad, mors/fars/medmors planlagte permisjon, planlagt ferie, eventuell kombinasjon foreldrepermisjon/arbeid mv.

Motta lønn under foreldrepermisjonen?

Du må sende søknad om foreldrepenger til NAV via egen søkeportal på nav.no. Mor kan tidligst søke om foreldrepenger ved 26. svangerskapsuke. Far eller medmor kan tidligst søke om foreldrepenger når barnet er født. Adoptivforeldre kan tidligst søke om foreldrepenger når dato for omsorgsovertakelse foreligger. Her en oversikt over hvilken dokumentasjon som kreves.

Du vil få svar på søknaden tidligst fire uker før foreldrepengeperioden starter. Dette er fordi NAV trenger oppdaterte opplysninger for å behandle søknaden din.

Du må søke arbeidsgiver om permisjon i god tid og senest 4 uker i forveien ved fravær mellom 12 uker og 1 år. Du sender søknaden til nærmeste leder med kopi til Personal. Ved fravær over 1 år må du søke om permisjon senest 12 uker i forveien. Ved fravær inntil 12 uker må du søke om permisjon senest en uke i forveien. Du må huske på å legge ved søknaden om foreldrepenger som er sendt til NAV. Du må ettersende vedtak fra NAV med en gang det foreligger.

Endringer i permisjonsplanen?

Dersom du har behov for å endre på noe i permisjonsplanen må du ta kontakt med Personal. Dersom permisjonsplanen endres har du selv ansvaret for å følge opp dette videre med NAV.

Slutt på foreldrepermisjonen?

Du må huske på å bekrefte til din nærmeste leder at du kommer tilbake i jobb til avtalt tidspunkt.

 

Spørsmål? Kontakt personal

imported-image

Berit Wærn Hansen

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Cecilie Herdal Thune

Førstekonsulent
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 11. februar 2019