Reglement og rutiner

Personalreglement for Norges musikkhøgskole

Personalreglementet er revidert med virkning fra 1. juli 2019.

Sidegjøremål – jobb ved siden av NMH

Musikkhøgskolen har retningslinjer ved sidegjøremål. Retningslinjene skal motvirke problemer som habilitets- eller lojalitetskonflikter eller at sidegjøremålet påvirker hovedstillingen negativt.

Bistillinger og deltidsstillinger, sidegjøremål, kallelse og midlertidige stillinger

Interne retningslinjer for bruk av bistillinger og deltidsstillinger, sidegjøremål, kallelse og midlertidige stillinger.

Utviklingssamtalen

Formålet med utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen, er å kunne gi individuell tilbakemelding på den enkelte ansattes arbeide, utviklingsønsker, utviklingsbehov og personlig trivsel og å kartlegge hvordan man opplever arbeidssituasjonen.

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten.

Rutiner ved ansettelse, fratredelse, permisjoner mv.

Her finner du Personalseksjonens interne retningslinjer og rutinebeskrivelser.

Valgreglement

Valgreglementet ble sist revidert i styret 8. mars 2018.