Rutiner ved ansettelse, fratredelse, permisjoner mv.

Her finner du Personalseksjonens interne retningslinjer og rutinebeskrivelser.

Har du spørsmål, ta kontakt med Personalseksjonen.

Ansettelse

Lønnsfastsettelse

Ny lønnsvurdering innen tolv måneder eller ved overgang til fast stilling (PDF-dokument).

Fratredelse

Permisjoner

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Har du problemer med dokumentene?

Ta kontakt hvis du har behov for å få tilgang til dokumenter i et annet format.

Sist oppdatert: 7. juni 2019