Sidegjøremål – jobb ved siden av NMH

Musikkhøgskolen har retningslinjer ved sidegjøremål. Retningslinjene skal motvirke problemer som habilitets- eller lojalitetskonflikter eller at sidegjøremålet påvirker hovedstillingen negativt.

Reglene gjelder både vitenskapelig, kunstnerisk og administrativt ansatte i større stillingsandel enn 50 prosent.

Reglement om sidegjøremål ved Norges musikkhøgskole er vedtatt av styret i desember 2011.

Meld inn sidegjøremål

Har du mer enn 50 prosent stilling ved NMH og jobb ved siden av? Da skal du gjøre følgende:

  1. Fylle inn skjema for å melde inn sidegjøremål: Skjema for sidegjøremål i PDF-format eller Skjema for sidegjøremål i Word-format.
  2. Sende skjemaet til personal@nmh.no.

Hvorfor skal dette registreres?

Reglementet er utarbeidet for at ansatte lettere skal kunne vite hvor langt denne lojalitetsplikten strekker seg, og for at arbeidsgiver skal ha noen holdepunkter.

Som utgangspunkt skal en arbeidstaker kunne benytte sin fritid etter eget ønske. Adgangen til å ha sidegjøremål avhenger av at dette arbeidet ikke virker uheldig inn på utførelsen av den opprinnelige arbeidsavtalen.

De typiske problemer som kan oppstå i denne forbindelse er blant annet forholdet til habilitetsregler, arbeidstakerens lojalitetsplikt, eller at sidegjøremålet innvirker på mengde og kvalitet av arbeidet i hovedstillingen.

Bakgrunn i hovedtariffavtalen

Bakgrunnen for at reglementet er utarbeidet er følgende bestemmelse i hovedtariffavtalen punkt 1.1.4: «Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.»

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen forventer at høgskolen har et slikt reglement.

Sist oppdatert: 31. mars 2016