Personalreglement for Norges musikkhøgskole

Personalreglementet er revidert med virkning fra 01.07.2019.

Personalreglementet for Norges musikkhøgskole (pdf)  er revidert slik at reglementet er i tråd med bestemmelsene i statsansatteloven. Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene ble i møte i samarbeidsutvalget 11.06.2019 enige om nytt personalreglement. Revidert personalreglement trer i kraft 01.07.2019.

Personalreglementet er utarbeidet etter mal og veiledning for personalreglement i staten. Forhold som tidligere var en del av personalreglementet ved høgskolen, men som ikke er i tråd med malen, er nå tatt ut av personalreglementet og inn i et eget vedlegg til reglementet (pdf). Vedlegget er drøftet i samarbeidsutvalget 11.06.2019.

 

Sist oppdatert: 28. juni 2019