Personalreglement for Norges musikkhøgskole

Personalreglementet er revidert med virkning fra 1. juli 2019.

Personalreglementet for Norges musikkhøgskole (PDF-dokument) er revidert slik at reglementet er i tråd med bestemmelsene i statsansatteloven.

Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene ble i møte i samarbeidsutvalget 11. juni 2019 enige om nytt personalreglement. Revidert personalreglement trer i kraft 1. juli 2019.

Mal og vedlegg

Personalreglementet er utarbeidet etter mal og veiledning for personalreglement i staten.

Forhold som tidligere var en del av personalreglementet ved høgskolen, men som ikke er i tråd med malen, er nå tatt ut av personalreglementet og inn i et eget vedlegg til reglementet (PDF-dokument).

Vedlegget er drøftet i samarbeidsutvalget 11. juni 2019.

Problemer med å lese dokumentene?

Ta kontakt hvis du har behov for å få tilgang til dokumentene i et annet format.

Sist oppdatert: 28. juni 2019