Utviklingssamtalen

Formålet med utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen, er å kunne gi individuell tilbakemelding på den enkelte ansattes arbeide, utviklingsønsker, utviklingsbehov og personlig trivsel og å kartlegge hvordan man opplever arbeidssituasjonen.

Musikkhøgskolen vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig.

Formålet med utviklingssamtalen er å skape et bedre grunnlag for prestasjoner og et godt arbeidsmiljø.

Utviklingssamtalen omhandler arbeidssituasjonen og bør brukes som et verktøy til planlegging og utvikling. Ambisjonen er å fremme gjensidig tillit og åpenhet, god kommunikasjon og et godt samarbeid slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Her kan du lese mer om hvordan du forbereder deg til utviklingssamtalen.

Skjema til bruk i utviklingssamtalen

Ta kontakt hvis du har behov for å få skjemaet i et annet format.

Sist oppdatert: 7. november 2016