Reise

Dette må du vite når du skal på jobbreise. Hva du må gjøre før reisen? Hvilke retningslinjer gjelder på reisen? Hva skal du gjøre etter at du kommer hjem?

Tenk alltid miljø. Vurder først om reisen kan erstattes med telefon- eller skypemøte. Må du reise, velg kollektivt, miljøvennlig og så rimelig som mulig.

Godkjenning

Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder, eller av en som har fullmakt til å godkjenne reiser innenfor et budsjett.

Bestilling av flybilletter og hotell

NMH har reisebyråavtale med G Travel, og dette medfører at fly og hotell skal bestilles via en reiseportal (gto.softinventor.com). Ledere og de som er mye ute å reiser har fått tilgang til å bestille selv, mens andre må bestille via Guri Arnesen i administrasjonen i 3 etasje. Bruk reisebestillingskjemaet.

Hotell

Musikkhøgskolen har hotellavtale med fire hotellkjeder i Norge. Gjestelærere, foredragsholdere, og andre som besøker NMH kan også bruke avtalen.

Reiser til og fra flyplass og på destinasjon

Som hovedregel skal du bruke kollektive transportmidler til og fra flyplass. Det må innhentes forhåndssamtykke dersom du må bruke taxi, leiebil oig lignende. Hvis forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det redegjøres for årsaken på reiseregningen.

Det NMH dekker

Vi dekker følgende:

 • Utgifter til nødvendig internettilgang i tilknytning til jobb.
 • Kostgodtgjørelse etter statens satser.
 • Overnatting til hotell og lignende etter regning. 
 • Bruk av privatbil når det er forhåndsgodkjent.
 • Utgifter til nødvendige vaksiner.

Det NMH ikke dekker

 • Tips på restaurant, i taxi og lignende.
 • Betal-TV.
 • Minibar.
 • Privat reiseforsikring. 

Oppsparte bonuspoeng

Ansatte har ikke anledning til å benytte oppsparte bonuspoeng til privat bruk iht. statens personalreglement.

Reiseforsikring

Ansatte i staten er ulykkesforsikret på tjenestereiser. Husk forsikringsbevis/europeisk helsekort. Flere detaljer om reiseforsikring i Reisepolicy for Norges musikkhøgskole.

Pass og visum

Du må selv sørge for at pass og visum er i orden.

Sikkerhet på reise

Ta en kikk på sikkerhetssidene våre før du reiser. Skal du reise med studentgrupper gjelder egne varslingsrutiner.

Ta med beredskapskortet som er festet til brosjyren om sikkerhet og beredskap. Brosjyren får du i resepsjonen i administrasjonen i 3. etasje. Følg rådene fra utenrikstjenesten, Utenriksdepartementet og ambassadene.

Reiseregning

 • Levér reiseregningen så raskt du kan og innen én måned etter at reisen er avsluttet.
 • DFØ-appen er enkel å bruke. Har du tilgang registrerer du reiseregningen der eller på SAP-portalen.
 • Har du ikke tilgang til SAP, henter du reiseregningsskjema, lagrer den på egen maskin, skriver den ut og leverer utskriften til lønningskontoret.

Gå til oppskriften vår for hvordan du leverer reiseregning.

Kontaktperson for å bestille

imported-image

Guri Arnesen

Sekretær
Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Kontaktpersoner for reiseoppgjør

imported-image

Steinar Rolf Holst

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Prema Kiritharan

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 26. januar 2016