Bruk av bonuspoeng opptjent på jobbreise

Bonuspoeng tjent opp på jobbreiser kan ikke brukes privat.

Regler som gjelder for bruk av opptjente bonuspoeng

Reglene følger av § 4 i Særavtale for reiser innenlands for statens regning, og i § 4 i Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Der står det følgende under departementets kommentarer: ”Arbeidstaker kan ikke privat benytte eurobonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Privat bruk anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter.”. Det betyr at det ikke er adgang til å bruke bonuspoeng, opptjent på tjenestereise, til private reiser eller opplevelser (slik som hotellovernattinger, kjøp osv.).

Sist oppdatert: 7. januar 2015