Slik leverer du reiseregning

Slik går du fram for å fylle ut og levere reiseregning.

Mer enn 50 prosent stilling? Bruk DFØ

Du som har mer enn 50 prosent stilling ved NMH skal levere reiseregningen gjennom DFØ-appen eller SAP/DFØ-portalen.

Mindre enn 50 prosent stilling? Bruk skjema

Dersom du har mindre enn 50 prosent stilling ved NMH, må du sende reiseregningsskjema.

Levér reiseregningen innen én måned

Riksrevisjonen krever en innskjerping mht. frister for innlevering av reiseregninger. Reiseregning skal leveres snarest og helst innen én måned etter at reisen er avsluttet.

Bruk kommentarfeltet

Det gjør det lettere for dem som skal godkjenne reiseregningen, og du unngår at utbetalingen blir forsinket.

I kommentarfeltet skriver du hvem som skal dekke reisen – seksjon, budsjettenhet, formål, prosjekt. I kommentarfeltet skriver du inn ting som ikke kommer fram i reiseregningen. For eksempel hvorfor er det ikke registrert fradrag for måltider.

Krav til reisedokumentasjon

Riksrevisjonen krever at alle som reiser kan dokumentere at reisen faktisk er gjennomført.

Flyreiser

Følgende dokumentasjon må alltid vedlegges reiseregningen:

  1. Billett/bestillingsbekreftelse fra reise-/flyselskap som må inneholde arbeidstakers navn og tid og sted for avreise og ankomst
  2. Boardingkort (må alltid vedlegges når du selv har betalt flybilletten). Viktig å fortelle dette til eksterne hvis NMH skal dekke reisen deres

Billettløse reiser

Ved billettløse reiser hvor boardingkort ikke foreligger, skal det vedlegges en bekreftelse fra reiselskapet om at reisen er gjennomført. Dette kan normalt printes ut fra «min profil» på reiseselskapets nettsider, eller bestilles fra reiseselskapet.

For å unngå dette etterarbeidet med å få tak i dokumentasjon fra reisebyrået, anbefales det imidlertid å reise med boardingcard.

Dersom noe mangler i reiseregningen

Alle reiseregninger hvor noe mangler eller noe må avklares blir fra nå av sendt tilbake i SAP for korrigering.

Kontakt

Dersom du har problemer med å fylle ut reiseregninger og trenger veiledning, kan du kontakte lønningskontoret:

imported-image

Steinar Rolf Holst

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Prema Kiritharan

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 13. november 2019