Senior og emeriti

Seniorpolitikk

Styret vedtok i møte den 24. oktober 2008 seniorpolitiske tiltak som skal sikre fornuftig ressursbruk av kompetente eldre arbeidstakere og legge til rette for individuell tilpasning.

Seniorkurs om pensjon

Jevnlig arrangerer NMH kurs for alle ansatte over 60 år. Kurset omhandler de ulike pensjonsordningene alderspensjon, avtalefestet pensjon og uførepensjon, samt kombinasjonen av arbeidsinntekt og de ulike pensjonsordningene. Kursholdere er pensjonsrådgiver Harald Engelstad og advokat Morten Med.

Retningslinjer for emeritiavtaler ved NMH

Høgskolen ser positivt på at personer som har hatt en kunstnerisk eller vitenskapelig stilling ved Musikkhøgskolen i minimum 50% stilling, får anledning til å videreføre sitt arbeid også etter at de har gått av med pensjon.