Beredskapsavtale med Sjømannskirken

Musikkhøgskolen har inngått en avtale med Sjømannskirken om bistand hvis det skulle skje noe når studenter er på studietur i regi av NMH.

Sjømannskirken har lang erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet. De har også store nettverk i landene de holder til, noe som betyr mye i en krise.

En beredskapsavtale med Sjømannskirken innebærer bl.a.:

  • 24-timers beredskapstelefon (+47 951 19 181) og nødnummer-APP
  • Omsorg og krisehåndtering overfor studenter, ansatte og pårørende.
  • Råd og veiledning ved oppfølging av hendelsen.
  • Samtale og bearbeiding av hendelsen overfor enkeltpersoner, medstudenter og pårørende.
  • Besøk på sykehus.
  • Sjømannskirken kan, etter avtale, følge rammede til Norge.

Sjømannskirkens beredskap er tilgjengelig for alle ansatte, uavhengig av nasjonal og religiøs bakgrunn.

Sist oppdatert: 21. februar 2014