Branninstruks

BRANN 110  /  POLITI 112  /  AMBULANSE 113


Ved brannalarm

  • Lukk alle dører og vinduer.
  • Gå straks ut av bygningen. Benytt nærmeste nødutgang, og ikke heis.
  • Møt opp på samlingsplassen utenfor Chateau Neuf. Gå bort fra hovedinngangen slik at brannvesenet kan komme til.

Når det brenner

  1. Varsle: Bruk brannmelder der det finnes. Meld fra til brannvesenet på telefon 110.
  2. Redde: Sørg for at alle kommer ut.
  3. Slukke: Prøv hvis mulig å slukke med brannslange eller håndslukkeapparat.

Hold deg alltid orientert om

  • Rømningsveier: Rømningsplan henger ved heisen i hver etasje.
  • Slukkeutstyrets plassering og virkemåte.
  • Oppmøtested ved evakuering.

Brannvernleder: Rune Herang.

Brannvernkoordinator: Tor Olav Torgersen.

Etasjeansvarlige: Se listen over etasjeansvarlige brannvakter.

Sist oppdatert: 14. november 2017