Sikkerhet og beredskap i forbindelse med studiereiser

På lengre turer i regi av NMH må studenter fylle ut et informasjonsskjema.


Last ned informasjonen på denne nettsiden som pdf
Last ned og fyll ut skjema for studenter


Sikkerhet og beredskap i forbindelse med studiereiser

En ulykke eller krise kan oppstå både innenfor og utenfor Musikkhøgskolens område - og også utenlands. Hva som vil kunne skje, hvem som befinner seg på ulykkesstedet eller hvor dette er, er umulig å forutsi. Men det er mulig å forberede seg på hva som under alle omstendigheter bør gjøres.

På turer i regi av NMH der studenter reiser som en gruppe til utlandet eller på lengre turer innenlands bør en ansatt fungere som reiseleder.

Sjekkliste for studentreiseansvarlig før dere reiser:

 1. Avklar at studentene har en dekkende reiseforsikring - studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NMH og må derfor tegne egen reise- og personskadeforsikring
 2. Sørg for at NMHs informasjonsskjema fylles ut for alle som skal reise
 3. Orienter studentene om hva Musikkhøgskolen er ansvarlig for og hva den enkelte har eget ansvar for
 4. Sørg for at fagseksjon og studieseksjon er orientert om reisen
 5. Informer om Sjømannskirkens 24-t beredskapstelefon og nødnummer APP

Hvis noe skulle skje under reisen skal studentreiseansvarlig:

 • Ta kontakt med lokal lege og/eller lokalt politi
 • Ta kontakt med UD og/eller KRIPOS
 • Ta kontakt med Musikkhøgskolens rektor eller direktør
 • Bruk Sjømannskirkens 24-t beredskapstelefon og nødnummer APP
 • Du som er studentreiseansvarlig skal IKKE i noen tilfeller ta kontakt med pårørende eller dele informasjon på sosiale medier – og samme gjelder også for medreisende studenter og kolleger

På ulykkesstedet

Den som er der - og som er i stand til det - må bidra til

 • å redde liv og begrense skade - om nødvendig sikre skadestedet
 • å varsle brannvesen / politi / helsepersonell (110, 112 eller 113)
 • å skaffe nødvendig transport
 • å varsle Musikkhøgskolens ledelse
 • å hjelpe involverte til å kontakte sine nærmeste
 • å være kontakt på ulykkesstedet og tilgjengelig på telefon

Vær nøye med

at all informasjon du gir er konsis og korrekt
at du vet hvem du gir informasjon til - og hvorfor
at du om mulig fører en form for logg

Ved ulykker i utlandet

I utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvar for norske borgere som involveres i en ulykke. Norsk utenrikstjeneste og Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med de utenlandske myndigheter, og kontakt med disse igjen etableres gjennom lokalt politi hjemme.

 • Utenriksdepartementet telefon: +47 22 24 36 00
 • Kriminalpolitisentralen telefon: +47 22 07 70 00

Ved ulykker i utlandet stilles det særlig store krav til Musikkhøgskolens egen kriseberedskap - både når det gjelder organisering, informasjon og omsorg. Det kan også være avgjørende om det er gjort et tilfredsstillende forarbeid.

Fyll ut informasjonsskjemaet

 • Husk!

Om du er student:

 • Fyll ut skjema, skriv det ut og lever det til reiseleder. Hvis dere er en gruppe som reiser uten reiseleder, leverer dere skjemaet i resepsjonen i 3. etasje.
 • Ta med deg en kopi av skjemaet på reisen (evt. la reiseleder oppbevare det).

Om du er reiseleder:

 • Lever navneliste og reiserute og informasjon om hvor dere bor i resepsjonen i 3. etasje.
 • Sørg for at alle skjemaene studentene fyller ut blir levert i resepsjonen i 3. etasje.

Alle ansatte og studenter ved Norges musikkhøgskole skal ved utenlandsreiser følge de råd som gis av Utenrikstjenesten, Utenriksdepartementet og ambassadene.


Last ned og fyll ut

Informasjonsskjema for studenter


 

Sist oppdatert: 16. september 2014