Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Hva gjør du dersom du eller noen du kjenner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet? Hvilke rutiner og retningslinjer gjelder ved varsling?

Når skal du melde fra?

Dersom du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, eller er vitne til gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, skal du si ifra så raskt som mulig. Slik kan saken behandles før den utvikler seg videre.

Hvordan varsle

Du kan varsle skriftlig og anonymt via meld fra nettskjemaet. Eller du kan melde til andre personer du har tillit til som kan bringe saken videre, for eksempel lederen din, hovedvernombudet ved NMH, eller sekretær for arbeidsmiljøutvalget, Berit Wærn Hansen.

Hva skjer når du melder fra?

Når NMH mottar en klage om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering, gjelder Rutiner for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet

Musikkhøgskolens policy er nulltoleranse

Norges musikkhøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Norges musikkhøgskole (NMH) er en institusjon som kjennetegnes av å ha små miljø med tette bånd mellom studenter og ansatte. Alle ansatte og studenter har rett på en hverdag fri for opplevelsen av å bli trakassert, seksuelt eller på annen måte.

Høgskolestyret har etter universitets- og høgskoleloven og arbeidsmiljøloven det overordnede ansvaret for å sikre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LMU) er delegert ansvar fra styret for å påse at NMH tilbyr studentene et fullt forsvarlig fysisk og psykisk læringsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har en tilsvarende rolle når det gjelder de ansattes arbeidsmiljø.

Sist oppdatert: 12. februar 2018