Rutine for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet

Oppdatert 6.12.17

I kjølvann av #metoo har vi sett behov for å detaljere rutiner knyttet til saker om uønsket seksuell oppmerksomhet, som et tillegg til rutinebeskrivelsen ved varsling ved NMH.

Varsel om slike saker kan komme til alle ansatte på NMH, men kanskje særlig til SUT, studieledere, fagseksjonsledere, leder av læringsmiljøutvalget og studiekontaker enten på epost, telefon eller direkte. Vi har også varslingsknappen «meld fra», som er promotert som en relevant varslingskanal i slike saker.

For at NMH skal kunne få en samlet oversikt over omfang, sikre at sakene som kommer behandles sensitivt og at tiltak på riktig nivå iverksettes, skal disse rutinene følges:

1. Hvem behandler sakene

  • Fagseksjonsledere, studieledere, studiekontakter og andre ansatte som tar imot henvendelse rapporterer videre til studie- og FoU-sjef dersom varselet kommer fra nåværende eller tidligere studenter, eller til personal- og økonomisjef dersom varselet kommer fra nåværende eller tidligere ansatte. Varslerne skal informeres om at saken meldes videre. Saker som kommer inn muntlig skal skriftliggjøres (se pkt. 4).
  • SUT oppfordrer studenter og tidligere studenter som varsler om å melde saken formelt til studie- og FoU-sjef for videre behandling. SUT har ikke ansvar for å følge saken, men kan gjerne stille som bistand dersom studenten ønsker dette.

2. Hvordan håndteres sakene for den som varsler

Som en regel er det studie- og FoU-sjef eller personal- og økonomisjef som svarer skriftlig på de henvendelsene som kommer, med et standardsvar som tilpasses hver enkelt sak. Alle som henvender seg blir tilbudt en samtale for å utdype og få informasjon om hvordan NMH håndterer slike saker. Er varsleren tidligere eller nåværende studenter er det i utgangspunktet studie- og FoU-sjef som tar samtalene, men i flere tilfeller kan det være naturlig at studiekontakt eller andre er med. Er varsleren nåværende eller tidligere ansatt vil det være personal- og økonomissjef som tar samtalen.

3. Hvordan håndteres saken for den det varsles om

Dersom vedkommende det varsles om er ansatt ved NMH skal det foretas en samtale med vedkommende. Det vil normalt være en samtale mellom den ansatte og fagseksjonsleder. Fagseksjonsleder kan få bistand fra personal dersom det er ønskelig.  Dersom vedkommende ikke er ansatt, vil vi ut fra sakens natur vurdere ulike virkemidler, deriblant å ikke engasjere vedkommende inn som timelærer eller i andre engasjementer på et senere tidspunkt.

4. Dokumentasjon av sakene

Alle saker som varsles må skriftliggjøres. Det er opprettet en tilgangsgruppe i P360 som kun direktør, personal- og økonomisjef og studie- og FoU-sjef har tilgang til. Alle saker er unntatt offentligheten.

5. Tilbakemeldingssløyfe

Sakene som legges inn i P360 skal inneholde informasjon om hva saken gjelder og hvordan den er håndtert. Dette innebærer at i tilfeller der fagseksjonsleder har hatt samtaler med ansatte skal det skrives et kort referat som legges til saken.

Sist oppdatert: 13. februar 2018