Utveksling – mobilitet

Som ansatt ved Norges musikkhøgskole kan du benytte deg av muligheten til å besøke en av høgskolens internasjonale samarbeidspartnere. 

Lærer

Lærermobilitet har som mål å fremme utveksling av pedagogisk og kunstnerisk ekspertise og erfaring. Den skal også gi studenter som ikke selv velger å reise ut en mulighet til å dra nytte av den kunnskap og ekspertise lærere fra andre land besitter. Lærermobilitet kan innebære at læreren underviser studenter ved partnerinstitusjonen, jobbskygger en kollega, deltar på kurs eller lignende, eller en kombinasjon av disse.

NMH sender og mottar årlig rundt 30 lærere til og fra Europeiske samarbeidsinstitusjoner på Erasmus+-programmet. 

Teknisk og administrativt ansatte

Ansattmobilitet har som formål å gi teknisk og administrativt ansatte en mulighet til å dra nytte av partnerinstitusjoners erfaringer, systemer og rutiner og få ideer og innspill til hvordan vi kan utvikle våre egne arbeidsmetoder. 

Minimumslengde på oppholdet er to dager.

Norges musikkhøgskole samarbeider med en rekke sentrale musikkhøgskoler og konservatorier.

Du kan også reise til institusjoner som ikke står på denne lista. Vi på internasjonalt kontor hjelper deg med det nødvendige papirarbeidet.

Spørsmål?

Ta kontakt med en av oss:

imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 12. april 2018