Utveksling - mobilitet

Internasjonale samarbeidspartnere

Norges musikkhøgskole er aktør på en internasjonal utdanningsarena. Høgskolen samarbeider derfor med en rekke sentrale musikkhøgskoler og konservatorier.

Ansattmobilitet

Ansattmobilitet innen Erasmus-programmet er et tilbud som kan benyttes av ansatte både ved høyere utdanningsinstitusjoner og i bedrifter.

Lærermobilitet

Lærermobilitet gir muligheter til å knytte og opprettholde kontakt med kolleger og lærersteder.