Velferd og trening

Velferdstilbud på NMH:

Treningstilbudet på NMH:

Trening eller kor i arbeidstiden

Administrativt ansatte kan bruke en time av den ukentlige arbeidstiden til felles trening og andre felles velferdstiltak. Det kom på plass etter drøftinger med de tillitsvalgte og i Arbeidsmiljøutvalget. Nærmeste leder må bli orientert på forhånd. For fagansatte som ikke har tidsregistrering kan arbeidstiden organiseres slik at trening kan innpasses.

Rabatt på SiOs treningssentre

Som ansatt på NMH får du og ektefelle/samboer rabatt på både engangsbilletter og semesterkort i Studentidrettens treningssentre. Dette gjelder for alle ansatte ved læresteder tilknyttet SiO (Studentsamskipnaden i Oslo).

Sist oppdatert: 26. august 2019