Velferd og trening

Du kan bruke en time av den ukentlige arbeidstiden din til felles trening!

Treningstilbudet på NMH:

Etter drøftinger med de tillitsvalgte og i Arbeidsmiljøutvalget har ledelsen bestemt at de administrativt ansatte kan bruke en time av den ukentlige arbeidstiden til felles trening. Det forutsettes at nærmeste leder blir orientert på forhånd. For fagansatte som ikke har tidsregistrering kan arbeidstiden organiseres slik at trening kan innpasses.

Rabatt på SiOs treningssentre

Som ansatt på NMH får du og evt ektefelle/samboer rabatt på både engangsbilletter og semesterkort i Studentidrettens treningssentre. Dette gjelder for alle ansatte ved læresteder tilknyttet SiO (Studentsamskipnaden i Oslo).

Sist oppdatert: 17. januar 2019