Ansattekor

Kan du lese noter og er glad i å synge, er du hjertelig velkommen til å bli med. 32 har så langt meldt seg på, men det koret trenger fremdeles flere mannsstemmer.

 

Tid og sted for øvelsene

Koret møtes utvalgte tirsdager kl. 15.15 til 16.30.

Oversikt over datoer og rom for korøvelsene høsten 2019 (TimeEdit).
(se etter «ansattekor» i merknadsfeltet).

Det blir 10 øvelser hvert semester.

Kor i arbeidstiden

Administrativt ansatte kan bruke en time av den ukentlige arbeidstiden til felles velferdstiltak, som kor. Nærmeste leder må bli orientert på forhånd. For lærere og forskere som ikke har tidsregistrering kan arbeidstiden organiseres slik at korøvelsene kan innpasses.

Påmelding

Bruk dette skjemaet til å melde deg på ansattekoret

Repertoar

I oppstartfasen teste vi ut litt forskjellig, og innspill fra korsangerne tas gjerne imot.

På første øvelse 10. september sang koret bl.a. Birds av Ola Bremnes, Den dag kjem aldri og forskjellige andre norske sanger.

Vi satser på en liten konsert pr. semester.

Dirigent for ansattekoret

imported-image

Tone Bianca Sparre Dahl

Førsteamanuensis

Korledelse

Sist oppdatert: 26. august 2019