Lavterskeltrening med fysioterapeuten

Fysioterapeuten vil lede treningen hver torsdag kl 12.30 i bevegelsesrommet. Treningen varer i ca 25 minutter og skal være et avbrekk i en stressende hverdag.

Du trenger ikke treningstøy.

Treningen er i Bevegesesrommet (025). Unntak er 10. oktober (Fellesrommet 139) og 24. oktober (Levinsalen).

Kontakt

imported-image

Karen van der Starre

Fysioterapeut
Studie- og FoU-seksjonen

karen.d.starre.jpg
Ny fysioterapeut

Karen van der Starre er ansatt i 50% stilling som fysioterapeut for studenter og ansatte.

Sist oppdatert: 30. september 2019