Bygg og fasiliteter

Her finner du informasjon om adgangskort, nøkler, parkering, rombooking, vedlikehold og renhold.

1. hus

Bygget mot Slemdalsveien ble tatt i bruk i 1989. Huset har en kammersal (Levinsalen) og en konsertsal (Lindemansalen) med 365 sitteplasser og sceneareal for et symfoniorkester med kor.

Bygget har bibliotek, kantine og avanserte lydtekniske rom med innspillingsstudio, arbeids-, undervisnings- og øverom, og kontorer.

2. hus

2. hus sto ferdig i 2007. Bygget inneholder undervisningsrom, auditorium for 100 personer, kontorer, lydstudioer, øverom og flere spesialrom for jazz
og annen forsterket musikk.

1. hus og 2. hus er koblet sammen i underetasjen og med en glassbro i 3. etasje.

Sist oppdatert: 16. juli 2014